Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
O fakultetu

O Fakultetu

Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane je nastao kao rezultat činjenice da je globalni problem u pogledu raspoloživosti hrane u svijetu (prema podacima FAO i WHO oko 1,2 milijarda stanovnika zemlje pati od gladi i/ili nedovoljne uhranjenosti). Istovremeno, svjedoci smo dinamičnog razvoja prehrambene industrije u Crnoj Gori tokom posljednjih desetak godina. Sve ovo ukazuje na nedostatak kadrova i potrebu unapređenja znanja u svim oblastima koje su neposredno ili posredno vezani za cjelokupan ”lanac hrane/ishrane”. Ovdje se, prije svega, misli na procese proizvodnje različitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, hotelsko-ugostiteljski i ketering kompleks (posebno u okviru snažnog razvoja turističke ponude), higijensko-sanitarne uslove rada, kao i ekologiju (posebno sa gledišta Crne Gore kao ekološke države).

Aktuelni  globalni tokovi i megatrendovi razvoja na drugoj strani ukazuju na potrebu posmatranja svih navedenih oblasti sa aspekta očuvanja prirode i životne sredine, uz optimalan razvoj i unapređenje enegretske efikasnosti. Drugim riječima, savremeni stručnjaci - inženjeri - moraju veoma odgovorno da vode računa i o ekološkim standardima (zahtjevima) i standardima (zahtjevima) u pogledu energetske efikasnosti. Savremeni inženjer, da bi bio uspješan i osposobljen da obavlja sve vrste aktivnosti u oblasti tako složenog sistema kao što je ”lanac hrane/ishrane”, mora da posjeduje znanja iz oblasti ekonomije, finansija, upravljanja različitim projektima, posebno menadžmenta bezbjednošću i kvalitetom hrane i menadžmenta zaštitom okoline. Istovremeno, inženjeri koji se bave različitim aspektima i dimenzijama "lanca hrane/ishrane" moraju da raspolažu znanjem, ali i da posjeduju sposobnosti i vještine koje će im omogućiti stalno praćenje i neposrednu primjenu aktuelnih zakonskih normi i drugih pratećih propisa (standardi, pravilnici i sl.) kojima se reguliše ova oblast.

Posebna vrijednost i kvalitet nastavnih planova i programa Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, kao i ostalih jedinica UDG ogleda se u razvijanju kapaciteta za rješavanje problema, zasnovanih na suštinskom razumijevanju i dostizanju pune kompetencije inženjera u oblasti tehnologije proizvodnje hrane, upravljanja njenom bezbjednošću i kvalitetom, i u ekologiji u cijelom ”lancu hrane/ishrane”. Cilj je da se u najvećoj mogućoj mjeri postojeće obrazovanje razvije do nivoa koji optimalno usaglašava sve aktuelne zahtjeve kompetencije, a koji dolaze do izražaja u svakodnevnom životu.

 

UKOLIKO ŽELITE:

-          da se oslobodite duha palanke i razvijate karakter i način razmišljanja koji traži globalno tržište,

-          da studirate u prijatnom i za ove prostore neobičnom ambijentu,

-          da se tokom studija bavite sportom, igrate tenis, skačete sa padobranom, ronite, skijate, plešete, bavite folklorom, stičete sposobnosti komunikacije, amaterski glumite...

-          da se tokom studija pripremate da započnete svoj biznis

-          da se tokom studija pripremate da završite poznate postdiplomske i doktorske studije,

-          da imate komunikaciju sa profesorima sa poznatih unverziteta SAD, Japana, Evrope, Australije...

-          da se upoznate sa poznatim svjetskim biznismenima, sportistima, umjetnicima...

-          da tokom studija obavite praksu i zarađujete novac u uspješnim kompanijama,

-          da steknete iskrene prijatelje i poslovne partnere,

-          da imate hrabrosti da u životu POSTIGNETE USPJEH!

 

                          PRIDRUŽITE SE „NARANDŽASTIMA“ sa UDG-a