Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

- Danijela Šuković

Danijela Šuković, spec. toks.hem, Pomoćnik ditektora za tehničke i laboratorijske poslove

Lične informacije:
Rođena 1964, u Podgorici, Crna Gora.
Udata, dvoje djece.

Radno iskustvo

1995 - 2010 - Sanitarni hemičar na Fizičko hemijskijskim ispitivanjima vode, namirnica i POU u Zavodu za zdravstvenu zaštitu.

2010 - 2004 Instrumentalni analitičar gdje obavlja i organizuje poslove instrumentalne dijagnostike vezano za fizičko hemijske , toksikološke anakize namirnica, POU, svih segmenata životne sredine u JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore.

Od 21.10. 2004 godine pomoćnik direktora za tehničke i laboratorijske poslove gdje organizuje i rukovodi radom laboratorije, stara se za izradu plana rada laboratorije i poslova od interesa za Instituciju, permanentno sprovođenje DLP, stara se o osposobljavanju kadrova, unapređenje rada službe.

Od 2004 godine do 2006 godine tehnički rukovodilac laboratorije a nakon toga Rukovodilac kvaliteta.

2012 Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, izvodi praktičnu nastavu na predmetima Analitička hemija i Metodologija uzorkovanja u sanitarno-higijenskom nazoru

Obrazovanje

U Podgorici završila Osnovnu (Milorad Musa Burzan) I srednju (Gimnazija Slobodan Škerović) školu. Fizičku hemiju završila na Fakultetu za fizičku hemiju Univerzitet u Beogradu. Specijalizaciju toksikološke hemije završila na Farmaceutskom fakultetu Univerzitet u Beogradu. Trenutno magistrant na Prirodno matematičkom fakultetu-Odsjek biologija

Govori engleski jezik

Kontakt:

Telefon: +382 20 658 090
Faks: +382 20 658 092
E-mail: danijela.sukovic@udg.edu.me