Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

dr Vesna Boljević

dr Vesna Boljević
C U R R I C U L U M V I T AE

Lične informacije:

Ime i prezime: Vesna Boljević
Adresa: 83, ul. Milana Raičkovića, 81000, Podgorica, Crna Gora
Telefon: 068 060588
Fax: 020 658073
E-mail: vesna-b@t-com.me
Državljanstvo: Crnogorsko
Datum rođenja: 16.08.1962.
Mjesto rođenja: Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Radno iskustvo:

1. Od marta 2013. godine predavač na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju,bezbjednost hrane i ekologiju na Univerzitetu Donja Gorica. Predaje na predmetima:
1)Osnovi tehnologije proizvoda biljnog porijekla,
2)Poznavanje i kontrola sirovina,
3)Osnovi tehnologije čuvanja namirnica.

2. Od februara 2008. do marta 2013. godine bila saradnik u nastavi na Biotehnološkom fakultetu Univerziteta Crna Gora na predmetu Mikrobiologija.

3. Od jula 1987 godine radi prvo kao tehnolog pripravnik, a onda kao rukovodilac Proizvodnje u kompaniji „Inpek“ A.D. Podgorica gdje je i danas. Za cjelokupno vrijeme rada u ovoj kompaniji angažovana je na brojnim projektima iz oblasti prehrambene tehnologije. Najveći broj radova se odnosi na oblast prerade žita i brašna odnosno na tehnologiju pekarske proizvodnje gdje se najviše angažovala na istraživanja koja su dovela do poboljšanja kvaliteta hljeba i drugih proizvoda. Pored poslova na uvođenju novih tehnologija i kreiranju novih proizvoda treba posebno istaći angažovanje na poboljšanju ukusno-aromatskih svojstava pekarskih proizvoda i produženje njihove svježine.


Obrazovanje:

1. Doktorska teza odbranjena na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 2002 godine. Oblast istraživanja: biotehnologija. Tema:Mogućnosti korištenja čistih kultura bakterija mliječne kiseline u proizvodnji hljeba.

2. Magistarska teza odbranjena na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 1995 godine. Oblast istraživanja:prehrambena tehnologija. Tema:Izučavanje uticaja različitih dodataka na reološka svojstva tijesta i kvalitet hljeba.

3. Diplomski rad pod nazivom “Tehnologija proizvodnje vina Duklja u Agrokombinatu 13 jul“ - Odbranila 1985 godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku Prerada i kontrola poljoprivrednih proizvoda.


Lične sposobnosti i kompetencije

MATERNJI JEZIK : Crnogorski

DRUGI JEZICI: francuski jezik (exellent), engleski jezik (basic) i italijanski jezik (basic)


Socijalne vještine i kompetencije

• Napredna znanja iz oblasti doktorata (sistemi biotehnologije);
• Savladavanje metoda i tehnika naprednih istraživanja;
• Znanje vezano za upravljanje istraživačkim projektima;
• Savladavanje novih procedura i rješenja u istraživanju;
• Razumijevanje i primjena principa i vrijednosti etike naučnog istraživanja u domenu doktorata.
• Vještine komunikacije, usmene i pisane, u oblasti naučnog istraživanja;
• Korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija;
• Upravljanje znanjem o ljudskim, materijalnim i finansijskim resursima;
• Poznavanje upravljanja karijerom;
• Ekonomske, tehnološke i socijalne preduzetničke sposobnosti i inovativni stavovi.


Organizacione vještine i kompentenije

• CoE u industriji proizvodnje hrane
• Razvoj marketinga i prezentacija sopstvene kompanije (4P koncept u INPEK-u i Winerry Matijas Velimirović)
• Stručnjak za razvoj sistema upravljanja ljudskim resursima


Tehničke vještina i kompentencije

Stručna znanja iz oblasti: proizvodnje hrane, razvoja hrane, projektovanja proizvodnih sistema u prehrambenoj industriji, preduzetništva.


Umjetničke vještine i kompentencije

Posetila umetničke galerije, pozorišta i muzeje širom sveta (npr. Posetila muzej Louvre u Parizu, Parc Guell u Barceloni, galeriju Uffizzi u Firenci, muzej Saint Pietro de Viecholi u Milanu, Sikten Capelle i Vatikan u Rimu; Bon, Muzej Rembrandta u Amsterdamu, Muzej Ermitraz i Nacionalna galerija u Sankt Petersburgu, Muzej Borodin u Moskvi, Nacionalna galerija i Kartagena u Tunisu, Akropola u Atini, Aja Sofija, palača Topkapi, Dolmabahce, u Istanbulu, Tehnički muzej u Minhenu, Barselona i Istanbul, Opera La Scala u Milandu, Liceu u Barseloni, Skender-begov muzej u Krui, Albanija itd.


Druge vještine i kompentencije

• Uživa u planinarenju i bavi se rekreativnim lovu;
• Voli da putuje i upoznaje različite zemlje, nacionalnosti i kulture;
• Posvećena umetnosti (pozorišta, muzeji, umetničke galerije, itd.);
• Ima muzičko obrazovanje i svira harmoniku;
• U slobodno vreme bavi se proizvodnjom grožđa i vina, ima svoj brend.


Knjige i publikacije


Radovi u međunarodnim časopisima koji nijesu u bazi podataka i imaju redovnu međunarodnu distribuciju i sažetak na stranom jeziku

1.BOLJEVIĆ V., POSSIBILITIES FOR IMPROVING TASTE AND AROMA OF BREAD AGRICULTURAL REVIEW, SARAJEVO, 1990.

2. BOLJEVIĆ V., THE EFFECT OF OXIDIZING-REDUCING AGENTS ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF DOUGH, MILLING, BAKERY AND PASTA, BELGRADE, 1991.

3. BOLJEVIĆ V., POSSIBILITIES OF SUBSTITUTION OF CEREAL AMYLASE IN THE PRODUCTION OF BREAD, ŽITO-HLEB, 1994.

4. KOVAČEVIĆ M., BOLJEVIĆ V., PREPARATION OF ACID DOUGH IN THE PRODUCTION OF BREAD, MLINPEK ALMANAH, NOVI SAD, 1996.

5. BOLJEVIĆ V.: THE EFFECT OF THE ADDITION OF AN ACIDIC DOUGH ON THE QUALITY OF BREAD FROM WHEAT FLOUR; NEW BAKER, 2008, ZAGREB, CROATIA, ISSN 1330 - 1977.

6. BOLJEVIĆ V., STUDY OF THE EFFECTS OF VARIOUS ADDITIVES ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF DOUGH AND QUALITY OF BREAD, MASTER THESIS, 1995

7. BOLJEVIĆ V., POSSIBILITIES OF USING PURE CULTURES OF LACTIC ACID BACTERIA IN PRODUCTION OF BREAD. DOCTORAL DISSERTATION, 2002.


Radovi na kongresima, simposijumima i seminarima

1. Petkovic D., Čabaravdić M, Subasic L., Kulovic Dž.,BoljevićV.:MULTIDISCIPLINARNOST NASTAVNOG PROCESA KAO PREDUSLOV PREDUZETNIČKOG OBRAZOVANJA - ”KVALITET 2015”, Neum, B&H, 10. – 13. Juni 2015.; 9thScientific-skill conference with international participation: Quality 2015“, Neum, B&H, June 10-13, 2015; Zbornik ISSN 1512-9268 ed.Brdarevic S.-Jasarevic S., str. 327-335,, Zenica, jun, God.IX, Broj 1, 2015.

2. Boljević V., Petković D., Plančić I.: ENVIRONMENTAL ASPECTS OF WASTE MANAGEMENT IN THE PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS OF INPEK COMPANY AD PODGORICA; 5th International Scientific Confrence “Environmental and Material Flow Management – EMFM 2015”, Zenica 5/7.11.2015., Preceedings Ed.by S.Goletic – N.Imamovic, ISBN 978-9958-617-46-1, COBISS.BH-ID 19619334, pages 300-309.

3. Petkovic B., Boljević V., Subašić L., Skender H.: RANKING SYSTEMS OF THE UNIVERSITIES AS A NEW PARAMETER OF THE QUALITY ASSURANCE SYSTEM – THE COMPARATIVE ANALYSIS FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA, MONTENEGRO, MACEDONIA AND ALBANIA ICRAE 2015 - 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON:"RESEARCH AND EDUCATION – CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE",October 23-24, 2015, Shkodra, Albania. Abstract Conference Proceedings, ISSN 2308-0825, Page 20-22.

4. Markovic N.,Petković D.,Boljevic V.: “IDENTIFICATION OF KEY PERFORMANCE INDICATORS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS THROUGH APPLICATION OF BALANCED SCORECARD”; Proceding of the 19th International Reseach/Expert Conference TMT 2015, Ekinovic S. J.Vivancos, S.Uctug (Ed.), ISSN 1840-4944, pp 310-315; 19th International Reseach/Expert Conference TMT 2015, University of Zenica - University of Barcelona-University of Bahcesehir; Barcelona, Spain, 20-22 July, 2015.

5. Boljević Vesna,<puh>roper nutrition as precondition of helthy life, - II Scientific – Expert Conference with International participation „Nursing Yesterday, Today and Tomorrow“, 18 – 21.11.2015, Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici (Zbornik je u izradi)

6. Lazović K.,Boljević V.: “IMPLEMENTATION OF SOURDOUGH ADDITION INTO THE PROCESS OF WHEAT BREAD PRODUCTION “- “Science connecting nations” 2nd VUA YOUTH scientific session, Conference proceeding (peer-reviewed) 25 November 2015,Godollo,Hungary, Published by: Szent Istvan Egyetem ISBN 978-963-269-451-1

7. Aleksandra Martinović, Darko Konjević, Jovana Drobnjak, Vesna Boljević: Trends of agricultural policy in Montenegro , Journal of Hygienic Engineering and Design UDC 338.43.02(497.16)

8. Boljević Vesna: Possibilities of improving the quality of mixed rye breadby adding an acidic dough, Mediterranean natural sciences and engieneering Congres, Univesity of Donja Gorica, Montenegro, oktobar 2017., ISSN 2566-3402

9. Vesna Boljević: Technological and health aspects of the application of kitchen salt in the production of bread, Mediterranean natural sciences and engieneering Congres, University of Donja Gorica, Montenegro, jun 2018.


Studijske posjete najpoznatijih univerziteta:

• Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, 1995, (Master RDI rad)
• Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, 2000, (PhD RDI rad)
• Univerzitet u Zenici, Fakultet zdravlja, 2014 (gostujući profesor)
• Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet, 2015. (gost profesor)
• Univerzitetska politehnika Katalonije Barselona, Španija, TMT 2015.
• Univerzitet u Mostaru Agromediteranski fakultet, 26.05.2017. (gostujući profesor)