Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

dr Kosi Franc

предмети

Компоненте расхладних уређаја
Моделирање и оптимизација расхладних система
Основе технике хлађења
Расхладна постројења
Топлотне пумпе
Хлађење у прехрамбеним технологијама
Цевни водови
истраживачка област

Расхладна техника

образовање, стручна спрема

Машински факултет. Доктор техничких наука

публикације, признања, награде

Захвалница друштва за КГХ Србије поводом одржавања 30. јубиларног конгреса о грејању хлађењу и климатизацији, 1999. Плакета КГХ за 2008. годину

чланства у научним и стручним организацијама

International Institute of Refrigeration (IIF), Komisija D1 - Refrigerated Storage, Paris, France ASHRAE – American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, Inc, Atlanta, GA Друштво за грејање, хлађење и климатизацију (КГХ) Републике Србије, Београд Инжењерска комора Србије, Београд Технички комитет за за расхладну технику, топлотне пумпе и енергетску ефикасност, Друштво за КГХ Србије