Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

mr Milica Maraš-Vukčević

mr Milica Maraš-Vukčević
PERSONAL INFORMATION

Name Milica Maraš - Vukčević
Address 13. jul broj 5, 81000 Podgorica, Montenegro
Telephone mob. + 382 69 030309
E-mail milica.vukcevic@mpr.gov.me / milicavukcevic1@gmail.com
Nationality Crnogorka
Date of birth 28.02.1979.

WORK EXPERIENCE

• Od septembra 2014.g. radi u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor vodoprivrede, savjetnik II za vode

• Od maja 2010 radila u Agenciji za zaštitu životne sredine, IV Proleterske broj 19, Podgorica, Crna Gora, u Sektoru za zaštitu prirode, monitoring, analizu i izvještavanje, kao Savjetnik III za vode

• Od 1.05.2009.- 01.05.2010. radila sam u Hidroproject-u kao Savjetnik za ekologiju

• Odgovorna za sakupljanje podataka o kvalitetu površinskih, podzemnih i voda obalnog područja namijenjenih za kupanje,
• Pripremanje izvještaja o kvalitetu voda nacionalnim i internacionalnim institucijama Učestvovala u izradi legislative iz oblasti životne sredine
• Učestvuje u pripremi Programa monitoringa životne sredine
• Saradnja sa relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama iz oblasti životne sredina, razmjena iskustava, učešće u projektima i radionicama
• Priprema godišnjih izvještaja za Evropsku Agenciu za životnu sredinu EEA
• Procjena indikatora životne sredine, posebno indikatora za kvalitet voda
• Odgovorna za sakupljanje i obradu podataka o kvalitetu površinskih i podzemnih voda kao i voda za kupanje obalnog područja
• NRC sam za kvalitet voda u rijekama i kvalitet voda u jezerima za EIONET mrežu EEA,
• Učestvuje u izradi podzakonskih akata iz oblasti voda
• Pripravnički staž odradila je u Institutu za javno zdravlje 2007-2008

EDUCATION AND TRAINING

• Diplomirala na Prirodno - matematičkom fakultetu, Odsjek za biologiju, Smjer – Ekologija, Podgorica

• 1997. završila Gimnaziju “ Slobodan Škerović”, Podgorica

• Title of qualification awarded: Diplomirani biolog, ekološki smjer

• Level in national classification: VII stepen , visoka stručna sprema

• April 18 - 21 2011 - Horizon 2020 Capacity Building * diterannean Environment Programme, Sertifikat Horizon 2020*

• Principal subjects/occupational skills covered

Title of qualification awarded
High Institute for marine research, in Lattakia, Syria in period of July-September 2004- IAESTE praksa

Radila u laboratoriji za molekularnu biologiju u „Julius-von-Sachs-Institut fur Biowissenschaften“, Lehrstuhl fur Pharmazeutische Biologie, Wurzburg, Germany, kao DAAD stipendista,stipendiska njemačke Vlade, 2006

Sertifikat dobijen od strane JICA (Japan Corporation Agency), završila sam kurs o Upravljanju gradskim otpadnim vodama u zemljama Jugoistočne Evrope (Management of Urban waste water for Southeast european countries) na Hokaido univerzitetu

Sertifikat dobijen od MASHAV – završila trening kurs o upravljanju otpadnim vodama i njihovoj ponovnoj upotrebi u recikliranju u Tel Avivu, Izrael.

Septembar 2011 , boravak u Bariju u okviru projekta ECOPORT8, Sertifikat o završenom kursu o izradi Ekološkog menadžment plana u lukama.

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCIES
Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas.

Učestvovala na sledećim seminarima i radionicama:

• Management of urban wastewater , Vore, Albania, October 2010, NEWEN

• Regional workshop of ETC/ICM with West Balkan countries, Zagreb, Croatia organized by European Environment Agency

• Workshop of discussion of Implementation of Water Framework Directive, Herceg Novi, Montenegro

•Training Course “Urban wastewater: Integrated Management of Wastewater Collection and Treatment Systems”, 18-21 April 2011, Budva, Montenegro

• Sastanak ETC za vode u Evropskoj Agenciji za zaštitu životne sredine, mart 2012

• H2020 radionica o zelenoj ekonomiji , Atina april 2012,

•Trening kurs na Hokaido Univerzitetu o „ Management of Urban Water Systems for Southeast European Countries“- 17.06.-1.08.2011. g. Sapporo

•Radionica o „Identifikaciji najznačajnijih slatkovodnih ekosistema u Dinarskom luku“, 21.05.-23.05.2012.g. Zagreb

•Obuka u okviru Projekta ECOPORT 8- Environmental Management of Transborder Corridor Ports, 11.09.-22.09.2011.g.

•Radionica o „Identifikaciji najznačajnijih slatkovodnih ekosistema u Dinarskom luku“, 21.05.-23.05.2012.g. Zagreb

•Obuka u okviru Projekta ECOPORT 8- Environmental Management of Transborder Corridor Ports, 11.09.-22.09.2011.g.

•Povezivanje Integralnog upravljanja obalnim područjem sa upravljanjem otpadnim vodama u karstnom obalnom području, 19.-23.03.2012.g.

•Prisustvo sedmoj Internacionalnoj konferenciji o upravljanju otpadnim vodama u obalnom području MWWD & IEMES 2012

•Prisustvo radionici „State of water Eionet „-29-30.03.2012. g. Kopenhagen

•Radionica Tools useful to produce an Environmental report, 17.-21.09.2012.g. Podgorica

•Radionica u okviru Projekta Zelena ekonomija 15.03.2012.g. Podgorica

•Prisustvo radionici posvećenoj nacrtu preporuka za izgradnju održivih hidroenergetskih objekata u Crnoj Gori – Green Home, 9.10.2012.g.Podgorica

•Trening radionica “Razvoj koncepta ekološki prihvatljivog protoka EPP u Crnoj Gori” 19-20.06.2012.g. Podgorica

•Radionica u okviru projekta Adricosm 31.01.2012.g.

•Radionica o zaštiti i održivom korištenju prekograničnog sistema izdani Dinarskog kraškog područja (DASHII project)

•Radionica posvećena Indikatorima životne sredine 17.04.2012. g. Podgorica, Procjena i praćenje suše u Crnoj Gori 3.05.2012.g. Podgorica

•Seminar o Regionalnom upravljanju vodama u SEE zemljama-buduće aktivnosti u regionu, Gmunden, Austrija2013 Freshwater Eionet Worshop- 19/20 September 2013, Copenhagen


MOTHER TONGUE CRNOGORSKI

OTHER LANGUAGES

ENGLESKI
• Reading skills Odlično
• Writing skills Odlično
• Verbal skills Odlično
RUSKI

SOCIAL SKILLS AND COMPETENCIES
Living and working with other people, in multicultural environments, in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports), etc.
•Spremna za timski rad, komunikativna

ORGANIZATIONAL SKILLS AND COMPETENCIES
Coordination and administration of people, projects and budgets; at work, in voluntary work (for example culture and sports) and at home, etc.

Projekti : ECOPORT8
Zelena ekonomija
Adricosm
Identifikacija najznačajnijih slatkovodnih ekosistema u Dinarskom luku…

TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCIES: With computers, specific kinds of equipment, machinery, etc. WORD, POWER POINT, EXCELL, INTERNET

OTHER SKILLS AND COMPETENCIES
Competences not mentioned above.

DRIVING LICENCE(S)