Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

- Vesna Asanović

Vesna Asanović
Adresa: Donji Kokoti b.b., 81 000 Podgorica
Datum rođenja: 24.03.1973. Beograd
Mobini: +38269882755
Email: vesna.asanovic@udg.edu.me / vesna1973j@gmail.com

Radno iskustvo:

09/2000. – 11/2013. Galenika a.d., Institut za istraživanje i razvoj, Laboratorija za analitička ispitivanja, Beograd, Srbija, Batajnički drum bb - Samostalni hemijski tehničar
• Priprema uzoraka i rastvora za laboratorijska ispitivanja lekova
• Priprema uzoraka za analizu i kontrola kvaliteta međuproizvoda i gotovih proizvoda
• Rukovanje laboratorijsko-hemijskom opremom, aparatima i uredajima
• Rad sa farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda
• Određivanje tvrdoće, raspadljivosti aktivne supstance u lekovima kao i određivanje vlage, gustine i gubitka žarenjem
• Upotreba različitih metoda (Spektrofotometrija, TLC, titracija, razaranje, žarenje, disolucija, itd.)
• Popisivanje i razvrstavanje materijala s obzirom na traženu vrstu analiza
• Vođenje dokumentacije o radu, o kvalitetu sirovina i proizvoda kao i obaveštavanje nadređenih o dobijenim rezultatima

01.11.2019. u Laboratoriji za kvalitet i bezbjednost hrane, FPTBHE, UDG, tehnicki laborant

Ključne vještine:

• Spektrofotometrija
• TLC
• Analitička hemija
• HPLC
• Laboratorijski rad
• Poslovna komunikacija
• Poznavanje domaće farmaceutske industrije
• Standardne operativne procedure

Obrazovanje:

Srednja stručna sprema (SSS)
Hemijsko-tehnološki tehničar

Jezici:

Srpski – maternji
Engleski - komunikacijski nivo, poslovna komunikacija (nivo B1)
Ruski - komunikacijski nivo

Rad na računaru:

• Poznavanje rada u Microsoft Office paketu (Word, Excel, Powerpoint, itd.)
• Dobro poznavanje opšteg rada na računaru
• Korišćenje operativnih sistema Windows XP i 7

Organizacione veštine:

• Preciznost, pedantnost i smirenost
• Sposobnost logičkog zaključivanja
• Spremnost na prilagođavanje različitim radnim uslovima
• Iskustvo u radu pod stresnim okolnostima

Lične osobine:

• Rad u timu kao i samostalni rad
• Dobre komunikacione veštine stečene tokom rada kao poslovni sekretar dikrektora Instituta za istraživanje i razvoj
• Pouzdanost i fleksibilnost
• Visok stepen motivacije, posvećenosti i angažovanosti