Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

dr Marija Vugdelić

dr Marija Vugdelić
Dr. Marija Vugdelić


CURRICULUM VITAE

OBRAZOVNI PROFIL

Septembar 2002-Jun 2006 Univerzitet Istočne Anglije, Norič, Velika Britanija –
doktorske studije
Oblast istraživanja – populaciona i konzervaciona genetika, evolutivna biologija i ekologija. Naziv doktorske disertacije: “Genetic relations within and among Dolomedes aquatic spiders
Dobitnik Overseas Research Scholarship stipendije Univerziteta

Septembar 1997-Jun 2000 Univerzitet Istočne Anglije, Norič, Velika Britanija diplomske studije - ekologija
Diplomski rad: “Small-scale recolonisation processes of the intertidal soft sediment infauna”
Dobitnik diplome prve klase (First class)

1993-1997 Gimnazija “Slobodan Škerović”, Podgorica, prirodni smjer
Dobitnik “Luča” diplome

1985-1993 Osnovna škola “Savo Pejanović”, Podgorica
Dobitnik “Luča” diplome


RADNO ISKUSTVO

Oktobar 2011 – danas – Prodekan, Fakultet za bezbjednost hrane, prehrambenu tehnologiju i ekologiju, Univerzitet Donje Gorice, Crna Gora
- Organizovanje i izvođenje nastave iz predmeta iz oblasti biologije i zaštite životne sredine na redovnim i postdiplomskim studijama, mentorski rad sa studentima, organizacija rada fakulteta

Decembar 2006 – Novembar 2011 – Stručni saradnik za zaštitu biodiverziteta i Šef službe zaštite, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore, NP Skadarsko jezero
- Izrada i sprovođenje menadžment planova
- Implementacija i monitoring aktivnosti za zaštitu biodiverziteta
- Upravljanje radom Službe zaštite (25 nadzornika)
- Dizajniranje i sprovođenje promotivnih i edukativnih aktivnosti u nacionalnim parkovima (radionice, seminari, manifestacije)
- Dizajn i izrada promotivnih materijala (brošure, internet prezentacija parkova). Član uređivačkog kolegijuma časopisa “Nacionalni parkovi”
- Učešće u međunarodnim projektima vezanim za nacionalne parkove

Avgust 2006 – Novembar 2006 – Koordinator za međunarodnu saradnju, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, Crna Gora
- Monitoring i koordinacija projekata sa međunarodnim organizacijama
- Monitoring sprovođenja međunarodnih konvencija iz oblasti životne sredine
- Ucešće u izradi Drugog izvještaja o stanju životne sredine Crne Gore

Oktobar 2002 – Maj 2006 Asistent u nastavi, Univerzitet Istočne Anglije, Norič, Velika Britanija
- Izvođenje praktičnih vježbi iz bioloških disciplina
- Pripremanje i izvođenje studentskih seminara iz ekologije i evolucije
- Ocjenjivanje rada studenata

Mart 2001 – Septembar 2002 – Menadžer projektne kancelarije, Regionalni centar za životnu sredinu Centralne i Istočne Evrope (REC), kancelarija za Crnu Goru
- Menadžment projekta (dizajn aktivnosti, implementacija, monitoring) koji se odnosio na prekograničnu saradnju zemalja Jugoistočne Evrope u zaštiti prirode
- Uspostavljanje mreža stejkholdera i njihovih aktivnosti na nacionalnom i regionalnom nivou
- Organizovanje sastanaka, okruglih stolova, radionica, manifestacija na nacionalnom i regionalnom nivou
- Promocija regiona i njegove prirode – izrada različitih materijala, biltena, uspostavljanje manifestacije Dan Skadarskog jezera
- Projekat je prvi put uveo ideju integralnog menadžmenta i prekogranične saradnje u kontekstu zaštite prirode i njegov uspjeh je privukao mnoge nove donatore i projekte

Avgust 2000 – Jul 2001 – Administrativni asistent, Norveška narodna pomoć (NPA), kancelarija za Crnu Goru
- Implementacija aktivnosti za pomoć izbjeglicama i socijalno-ugrozenom stanovništvu
- Administrativni poslovi i računovodstvo


KONSULTANTSKI ANGAZMANI

2016 - GiZ, Crna Gora - Predavac na Regionalnoj ljetnjoj skoli o biodiverzitetu, Ohrid

2013 – 2014 - CEED, Kancelarija za odrzivi razvoj, Crna Gora - Ekspert za oblast zivotne sredine u okviru izrade Nacionalne strategije odrzivog razvoja za period 2014-2020

2013 – 2014 – UNDP, Crna Gora, Nacionalni ekspert za izradu Strategije biodiverziteta za period 2014-2020

2012 – Greenhome, Crna Gora – Izrada stručnih studija za Skadarsko jezero (prirodni potencijali, ekološki problemi, pregled dosadašnjih programa)

2012 – USAID, CEED, Crna Gora – Učešće u izradi Strateškog plana razvoja Opštine Plav 2012-2016, dio za životnu sredinu

2011 – EcoBiosfera, Meksiko – Podrška pokretanju volonterskog programa za zastitu El Triunfo rezervata prirode, kao i definisanje potencijala i pravaca razvoja održivog turizma u tampon zoni rezervata

2010 – UNESCO, Crna Gora – Pokretanje Public Use Planning (PUP) procesa u oblastima UNESCO svjetske baštine u Crnoj Gori

2009-2013 – UNDP, Crna Gora –
Savjetnik za program jačanja sistema zaštićenih područja, UNDP, kancelarija za Crnu Goru

2008 – UNDP, Crna Gora – Učešće u pripremi Studije biodiverziteta, kao osnove za Nacionalnu strategiju biodiverziteta


STRUČNO USAVRŠAVANJE

- "DIPLOMAzia - Science for diplomacy" program - 6-tomjesecni trening i praksa na Istituto de Bioscienze and Bioresorse, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bari, Italija, 2014.
- Planiranje korištenja (Public Use Planning) u lokalitetima UNESCO Svjetske baštine, UNESCO, Crna Gora 2010.
- Interpretacija prirodnih i kulturnih vrijednosti Skadarskog jezera, GTZ, Crna Gora 2008.
- Menadžment vlažnim staništima za zemlje Jugoistočne Evrope, JICA, Obihiro, Japan 2008.
- Vođenje tura i ekološka edukacija u nacionalnim parkovima, Austrijsko-crnogorsko partnerstvo, Crna Gora 2007.
- Izrada menadžment planova za Ramsar staništa, Federalna agencija za zaštitu prirode, Ostrvo Vilm, Njemačka 2007.


OSTALE AKTIVNOSTI I INTERESOVANJA

- Planinarski vodič – koautor i koordinator programa Montenegro Phototrekking – organizovanje i vođenje planinarski tura, ekološka edukacija i promocija crnogorske prirode
- Fotografija – fotografisanje za potrebe nacionalnih parkova, saradnja sa izdavačkim kućama i magazinima; sekretar PhotoCG kluba (organizovanje i aktivno ucešće u izložbama i foto-radionicama)
- Neformalna edukacija – organizovanje radionica i predavanja iz oblasti ekologije, zaštite životne sredine, boravka u prirodi, ekološke etike (4 godine u izviđačkoj organizaciji, 2 godine pri Crvenom krstu, 4 godine u Centru za posjetioce nacionalnih parkova Crne Gore) kao i engleskog jezika (3 godine u privatnoj školi za djecu)
- Kreativni rad – proizvodnja i prodaja unikatnog nakita i dekorativnih objekata
- Muzika – plesanje tanga, sviranje klavira i usne harmonike
- Prezenter na TEDx Podgorica dogadjaju 2012 godine


PUBLIKACIJE

1. Pulevic V., Vugdelic M. (2001) – Yew (Taxus baccata) in flora and toponymy of Montenegro; Razprave SAZU, XLII-2, Ljubljana

2. Vugdelic M., Goodacre S., Smith H., and Hewitt G. (2004) – Preliminary analysis of the genetic structure in the fen raft spider Dolomedes plantarius (Araneae: Pisauridae); Arthropoda Selecta, Special issue number 1, Proceedings of the 21st European Colloquium of Arachnology, edited by Logunov D.V. and Penney D., pp.343-348

3. Vugdelic M. (2004) – U potrazi za endemima, Crnogorske planine, drugo dopunjeno izdanje, Pulevic V., Vincek D., Buskovic V., 381-387

4. Vugdelic M. (2012) - From biodiversity to economy - there is only one oikos, Entrepreneurial Economy, Vol. XVIII, pp.113-125


EDUCATIONAL PROFILE

September 2002-June 2006 University of East Anglia, Norwich, UK - Ph.D. in Conservation genetics
Application of molecular methods in conservation of an endangered fen raft spider. Project involved: tissue sampling in the field, DNA extraction and sequencing, phylogenetic and phylogeographic analysis, captive breeding. Insights obtained used for species conservation programme.
Winner of University’s Overseas Research Scholarship

September 1997-June 2000 University of East Anglia, Norwich UK–B.Sc. Ecology
Courses concentrated on ecological interactions and processes and environmental protection. Final year project concerned with community patterns of an intertidal sandflat habitat (data sampling in the field, analysis of species and community dynamics)
Degree obtained: First class

1993-1997 Gymnasium “Slobodan Škerović”, Podgorica – Natural sciences

1985-1993 Primary school “Savo Pejanović”, Podgorica


WORKING EXPERIENCE

October 2011 – present – Vice-Dean, Lecturer, University Donja Gorica, Vice Dean of the School of Food Technology, Food Safety and Ecology
- Organising and teaching courses on ecology and environmental protection and management
- Mentoring undeRgraduate and postgraduate students
- Operations of the School

December 2006 – November 2010 – Biodiversity conservation officer and a Chief ranger, National Parks of Montenegro - Skadar Lake
- Preparation of management plans for the national park – introduced public involvement in planning by conducting stakeholder interviews and incorporating their ideas
- Implementation and monitoring of biodiversity conservation activities – target species and habitat surveys, data management and analysis; monitoring of Dalmatian pelican population and improved management of breeding sites resulted in a population increase
- Management of the ranger department (25 rangers) – increased the department’s work efficiency by 30% through reorganisation, implementation of special actions in the field and introduction of continuous communication with local stakeholders
- Promotion and environmental education – prepared various promotional materials, organised workshops and events

August 2006 – November 2006 – Coordinator for international cooperation, Ministry of Environmental Protection and Physical Planning, Republic of Montenegro
- Monitoring of environmental projects with international organisations and execution of obligations under Multilateral Environmental Agreements – prepared a first comprehensive overview of Ministry’s projects and activities
- Part of a team preparing the second Environmental Performance Review for Montenegro (UNECE)

October 2002 – May 2006 Teaching assistant, University of East Anglia, Norwich, UK
- Teaching students at practicals
- Preparing seminars and leading small group discussions on topics in ecology and evolution
- Assessment of student coursework

March 2001 – September 2002 – Project Office Manager, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC),Montenegro office
- Management of the project on cross-border environmental protection in countries of South East Europe (project design, implementation, monitoring)
- Establishment of first stakeholder networks and joint activities regarding nature protection on cross-border and regional levels
- Organisation of capacity-building and awareness-raising events regarding Skadar Lake in Montenegro and Albania
- Promotion of the region and its nature – created first promotional materials, established the Day of Skadar Lake
- Project introduced the ideas of integrated management and cross-border cooperation, and its success subsequently attracted many other donors and projects

August 2000 – July 2001 - Administrative Assistant, humanitarian organization “Norwegian People’s Aid” (NPA), Montenegro office
- Monitoring the implementation of emergency assistance and capacity-building projects targeting refugees and social cases
- Office administration, including bookkeeping


CONSULTANCY ENGAGEMENTS

2013-present - CEED, Office for Sustainable Development, Montenegro - Expert for the environmental issues within the preparation of the National Strategy for Sustainable Development 2014-2020

2013-present - UNDP Montenegro - National expert for the preparation of National Biodiversity Strategy with Action Plan 2014-2020

2012 - GreenHome Montenegro - Preparation of technical documents for Skadar Lake as the potential future international Biosphere reserve

2009-2013 – UNDP Montenegro – National expert on the project “Strengthening of the Protected Area System in Montenegro”

2011 – EcoBiosfera Mexico – Consultant providing support for launching the conservation volunteering programme for El Triunfo Reserve, as well as assesment on potentials for development of sustainble tourism in the reserve buffer zone in cooperation with the grassroots organisation of local cofee-growers

2010 – UNESCO Montenegro – Consultant on launching the Public Use Planning process in protected areas in Montenegro - developed a comprehensive proposal identifying the best conditions to launch a full Public Use Planning (PUP) process for Durmitor NP/WH site

2008 – UNDP Montenegro – Consultant on the preparation of National Biodiversity Strategy with Action Plan – collation and analysis of information on Montenegrin biodiversity and preparation of the Strategy document


TRAINING

- "DIPLOMAzia - Science for Diplomacy" program - 6 months training and practice at the Institute for Biosciences and Bioresources, Italian National Council of Research, Bari, Italy, 2014
- Public Use Planning in UNESCO World Heritage Sites; National Park Durmitor, Montenegro, 2010
- Interpretation of nature and culture of Skadar Lake, GTZ, Montenegro 2008
- Guiding and interpretation in national parks, Austrian-Montenegrin Partnership, Montenegro 2007
- Wetland management for South East European countries; JICA training centre Obihiro, Japan 2008
- Preparing management plans for Ramsar sites; Federal Agency for Nature Conservation, Isle of Vilm, Germany, 2007


SKILLS

Organisational: Coordinating and facilitating the work of multicultural teams
Participatory decision making
Working independently, as well as in teams
Able to work under pressure and with tight deadlines
Practical: Computer literate (Microsoft Office, internet)
Orientation, map reading, navigation, camping
Valid driving license (actively driving since 2007)
Design: Digital imaging and graphic design (Adobe CS package)
Web site design and maintenance (HTML code, Dreamweaver)
Languages: Montenegrin – mother tongue; English – fluent; French – intermediate; Spanish, Arabic - beginner


OTHER ENGAGEMENTS

- Hiking guide – co-author and coordinator of programme Montenegro Phototrekking – organising and guiding hiking tours, interpretation, environmental education and promotion of Montenegrin nature
- Photographer – taking images for National Parks of Montenegro, collaboration with local publishing houses and magazines, secretary general of a local photography club, active participation in exhibitions
- Teacher/educator – extensive teaching experience in non-formal education (4 years as a scout leader, 2 years as a workshop organiser in Red cross youth club, 4 years as workshop organiser in Visitors’ centre of National Parks of Montenegro, 2 years as English teacher in a private language school)
- Handcrafts – making unique jewelry and decorative objects from clay, beads and wire
- Tango dancing, playing piano and mouth harmonica
- Invited speaker at 2012 TEDx event in Podgorica
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fJWoSKQjGpc