Predavači

Asistent
Danijela Šuković

Danijela Šuković, spec. toks.hem, Pomoćnik ditektora za tehničke i laboratorijske poslove

Lične informacije:[/b][/color]
Rođena 1964, u Podgorici, Crna Gora.
Udata, dvoje djece.

[color=orange][b]Radno iskustvo[/b][/color]

1995 - 2010 - Sanitarni hemičar na Fizičko hemijskijskim ispitivanjima vode, namirnica i POU u Zavodu za zdravstvenu zaštitu.

2010 - 2004 Instrumentalni analitičar gdje obavlja i organizuje poslove instrumentalne dijagnostike vezano za fizičko hemijske , toksikološke anakize namirnica, POU, svih segmenata životne sredine u JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore.

Od 21.10. 2004 godine pomoćnik direktora za tehničke i laboratorijske poslove gdje organizuje i rukovodi radom laboratorije, stara se za izradu plana rada laboratorije i poslova od interesa za Instituciju, permanentno sprovođenje DLP, stara se o osposobljavanju kadrova, unapređenje rada službe.

Od 2004 godine do 2006 godine tehnički rukovodilac laboratorije a nakon toga Rukovodilac kvaliteta.

2012 Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, izvodi praktičnu nastavu na predmetima Analitička hemija i Metodologija uzorkovanja u sanitarno-higijenskom nazoru

[color=orange][b]Obrazovanje [/b][/color]

U Podgorici završila Osnovnu (Milorad Musa Burzan) I srednju (Gimnazija Slobodan Škerović) školu. Fizičku hemiju završila na Fakultetu za fizičku hemiju Univerzitet u Beogradu. Specijalizaciju toksikološke hemije završila na Farmaceutskom fakultetu Univerzitet u Beogradu. Trenutno magistrant na Prirodno matematičkom fakultetu-Odsjek biologija

Govori engleski jezik

[color=orange][b]Kontakt:[/b][/color]

[color=orange][b]Telefon:[/b][/color] +382 20 658 090
[color=orange][b]Faks:[/b][/color] +382 20 658 092
[color=orange][b]E-mail:
danijela.sukovic@udg.edu.me

Image not available
Predmeti
Kontakt podaci