Predavači

Asistent
mr Davor Ćorić

LIČNI PODACI(Personal data)[/b][/color]

[color=orange][b]Ime i prezime(Name)[/b][/color]: Davor Ćorić
[color=orange][b]Državljanstvo (citizenship)[/b][/color]: Crnogorsko (Montenegrin)
[color=orange][b]Kontakt(contact)[/b][/color]
[color=orange][b]Mail:[/b][/color] davor.coric@udg.edu.me
[color=orange][b]Tel.[/b][/color] +382(0)67241444


[color=orange][b]OBRAZOVANJE(Education)[/b][/color]

• Elektrotehnički fakultet Podgorica, smjer Elektronika završen 2007. godine
• Master (zvanje magistra) - 2011.godine
• Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu UDG završen 2010. godine (prva generacija)
• Master-2013.godine
• Gimnazija „Vuksan Đukić“ Mojkovac - Nosilac diplome „Luča II“
• Osnovna škola „Aleksa Đilas- Bećo“ - Prvak škole na takmičenjima iz fizike i matematike (III mjesto iz fizike na republičkom takmičenju)


[color=orange][b][b]NEFORMALNO OBRAZOVANJE (Non-formal education)[/b][/b][/color]

UNIVERSITY OF TORONTO - Speaking English Plus program


[color=orange][b]RADNA ISKUSTVA(Work expierence)[/b][/color]

UDRUŽENJE INŽENJERA KONSULTANATA CRNE GORE
Period rada: 2011-
Pozicija: Izvršni direktor
Opis:Koordinacija FIDIC uslova ugovarnja u Crnoj Gori
[url=www.acem.me]www.acem.me[/url]

UNIVERZITET DONJA GORICA
Period rada: 2007-
Pozicija: saradnik u nastavi na predmetima- poslovni informacioni sistemi 1 i 2; Informatička ekonomija, Upravljanje projektima, Komjuterske mreže, e-biznis,Programiranje
Profesori: Jakov Crnović (University of Albany); Slobodan Kotlica (Ekonomski fakultet Beograd,Nenad Krajnović (ETF Beograd), Veljko Milutinović (ETF Beograd)
[url=www.udg.edu.me]www.udg.edu.me[/url]

VLADA CRNE GORE- SAVJET ZA VISOKO OBRAZOVANJE
Period rada: 2011-
Pozicija: Član Savjeta, predstavnik postdiplomaca i doktoranata
Opis: Savjetodavno Vladino tijelo za oblast visokog obrazovanja. Tijelo odgovorno za kvalitet i licenciranje ustanova visokog obrazovanja. Mandat 4 godine
http://www.mps.gov.me/[/url]
D.O.O. „PIXEL“ Period rada: 2009-2010
Pozicija: Project manager,Osnivač-suvlasnik
Opis: Rukovodjenje projektom „Informisi.se“
[url=www.pixel.me]www.pixel.me


SAVEZ STUDENATA CRNE GORE
Period rada: 2006-2007
Pozicija: Predsjednik (izvršni direktor)
Opis: Rukovodjenje u izradi i imlementaciji studentskih projekata

UNIVERZITET CRNE GORE
Period rada: 2005-2006
Pozicija: Student povjerenik (Student Prorektor)
Opis: Predstavnik studenata u Senatu, Upravnom odboru i mnogim komisijama

INTERNET CRNE GORE
Period rada: februar 2005-maj 2005
Opis posla: praktično usavršavanje u tehničkoj podršci i hardver timu


[color=orange][b]OSTALA RADNA ISKUSTVA[/b][/color]

[color=orange][b]VOLONTERSKI RAD[/b][/color]

• Klub volontera- Toronto
• Student prodekan na elektrotehničkom fakultetu Podgorica
• Član „Tempus“ tima Crne Gore
• Studentski kulturni centar
• Omladinski pokret za evroatlanske integracije( član koordinaciong tima)
• Studentski biznis klub
• Univerzitetsko sportsko društvo


[color=orange][b]INFORMATIČKO ZNANJE (information knowledge)[/b][/color]

• Microsoft project manager - Predavač na ovom predme-developer
• Microsoft Word - Developer-predavač
• Microsoft Excel - Developer-predavač
• Microsoft Access - predavač
• Programski jezic c i c++ i VBA - Predavač


[color=orange][b]SOCIJALNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (Social skills and competences)[/b][/color]

Rad u multikulturalnom okruženju
Moj rad u nacionalnoj studentskoj organizaciji i posebno jednogodišnji rad u Evropskoj studentskoj uniji su mi pomogli da putujem dosta do sada. Sve ove aktivnosti su doprinijele mom ličnom usavrsavanju. Naučio sam mnogo o raznim kulturama, kao i to kako se ophoditi sa različitim ljudima kako u formalnoj, tako i u neformalnoj komunikaciji.

Timski rad
Odavno sam uključen u veliki broj organizacija, gdje je prva stvar koju sam naučio, da je za postizanje dobrih rezultata timski rad od fundamentalnog značaja. Imao sam mogućnost da radim u timovima sa različitim ljudima, od univerzitetskih profesora, studenata, predstavnika NVO sektora,predstavnika privrede, gradjana…

Komunikacija
Komunikacione sposobnosti su povezane sa aktivnostima koje sam ima na prethodnim radnim mjestima. Generalno govoreći, mislim da sam naučio da govorim na jasan i jednostavan nacin, da se nosim sa rješavanjem teških situacija, da dobijem pažnju ljudi sa kojima komuniciram, kao i da argumentujem stvari u koje vjerujem.


[color=orange][b]ORGANIZACIONE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (organizational skills and competences)[/b][/color]

Koordiniranje radom
Kao predsjednik mnogih studentskih organizacija koje su predstavljale i zastupale interese vise od 20 hiljada studenata u Crnoj Gori, bio sam u prilici da koordiniram radom u raznim aktivnostima, kao i da organizujem rad velikih grupa ljudi. Zahvaljujuci tim iskustvima naucio sam kako da se nosim sa finansijskim problemima, marketingom,organizacijom dogadjaja i upravljanjem projektima


[color=orange][b]OSTALA ZNANJA (Other competitions)


VOZAČKA DOZVOLA
Položen vozački ispit „B“ kategorije

mr Davor Ćorić
Učešće na konferencijama
  • Enternova
  • 15. septembar 2019. / Hrvatska
  • System for monitoring water quality
  • Rad u konferencijskom biltenu
  • Kategorija | K6
  • Ključne riječi | Iot, monitoring, quality