Predavači

-
Andrijana Ćuković

E-mail: Andrijana.Cukovic@udg.edu.me

Andrijana Ćuković je rođena 28. avgusta 1996. godine u Nikšiću. Gimnaziju "Stojan Cerović" završila je u Nikšiću 2015. godine sa odličnim uspjehom i diplomom luča B. Tokom osnovne i srednje škole je aktivni član izviđačke organizacije "Jagoš Kontić", gdje nosi zvanje vodnika. Takođe, tokom srednje škole Andrijana je bila član Crvenog krsta, Nikšić i sa kojima je na opštinskom takmičenju iz prve pomoći osvojila prvo mjesto, sa obje organizacije je učestvovala u brojnim akcijama.

Odmah nakon srednje škole, školske 2015/2016 godine Andrijana Ćuković je upisala Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju na Univerzitetu Donja Gorica, Podgorica. Stekla je Bachelor diplomu tehnološkog inženjeringa 11.11.2018. godine nakon odbrane diplomskog rada na temu: Prehrambena upotreba aronije i borovnice sa prosječnom ocjenom 9,14. Nakon osnovnih studija je upisala specijalističke studije na istom fakultetu smjer: Tehnološki inženjering – Tehnologija proizvoda biljnog porijekla. Odmah po završetku specijalističkih studija i položenih ispita upisala je magistarske studije na istom, koje su u toku.

U toku osnovnih studija Andrijana je učestvovala u mnogim aktivnostima UDG, stručnih praksi i vježbama u Centru za ekotoksikološka istraživanja, Specijalističke veterinarske laboratorije i Institutu za javno zdravlje, pored čega je posjetila jedne od najznačajnijih prehrambenih industrija u Crnoj Gori. Tokom studija joj je kroz aktivnosti UDG omogućeno da prisustvuje raznim predavanjima i tribinama. Kao što su:

• Tribina "Upoznajmo maslinovo ulje". Govornici na tribini su bili: Msc Mina Raičević, Menadžer MBA i projekt menadžer projekta naslovljenog: “Promocija konzumacije maslinovog ulja”; dr Ilija Morić, organski proizvođač maslinovog ulja i stručni konsultant na projektu; i gospodin Ćazim Alković, predsjednik udruženja maslinara Bara, Stručni konsultant na projektu.

• Naučna konferencija pod nazivom „Klimatske promjene, resursi i energija“. Na konferenciji su svoje istraživačke radove i mišljenja izlagali stručnjaci iz navedenih oblasti koji dolaze iz zemlje i inostranstva. Počasni gost konferencije je bio prof. dr Rajendra K. Pachauri.

• Radionica održana u okviru projekta "Primijenjena nauka o hrani za studente - Sci-Food" čiji je cilj bio unapređenje znanja i vještina studenata. Tematika ove radionice je bila dobra laboratorijska praksa.

Andrijana je pored aktivnog učestvovanja u tribinama učestvovala u takmičenju "Case study show 2017" i sa koleginicama u grupi osvojila prvo mjesto. Zadatak je bio da se pronađe idejno rješenje za marketing kompleksa Verde.

Radnu karijeru Andrijana Ćuković započela je odmah nakon diplomiranja na Fakuletu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju u periodu od oktobra 2018. do oktobra 2019. godine preko programa stručnog osposobljavanja. Tokom ovih godinu dana je obavljala različite poslove kao što je rad u Laboratoriji za kvalitet i bezbjednost hrane, administracija i učestvovanje na brojnim projektima, sam rad sa studentima i brojne druge aktivnosti. U ovom periodu Andrijana je:

• Pružila pomoć prilikom organizovanja projekta "Ideje i karakter" i učestvovanje u projektu kao žiri.

• Uspješno završila kurseve za internog provjerivača za MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i menadžera laboratorije u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018.

• U okviru Projekta MedExLab prisustvovala je predavanju i vježbama o polenu i na taj način stekla vještinu pripremanja mikroskopskih preparata za posmatranje polena i osnove njegove idetifikacije.

• Učesvovala je u Ljetnjoj školi: Potecijal UNESCO prirodnog rezervata u upravljanju međunarodnim ekosistemom i prevenciju sukoba u regionu Prokletija/Bjeshket e Nemuna od 23. avgusta do 1. Septembra 2019. u Plavu, Crna Gora i u Rogovi, Kosovo.

• Učestvovala je u drugoj posjeti Njemačkoj i treningu u Berlinu od 29. do 31. oktobra 2019. u okviru projekta Western Balkan Urban Agriculture Initiative.

Image not available
Predmeti
Kontakt podaci