Predavači

Saradnik
Jelena Rešetar

Jelena Rešetar, diplomirani inžinjer hemijske tehnologije
Samostalni stručni saradnik u jedinici za analitiku u tečnoj hromatografiji, specijalizant Sanitarne hemije

Lične informacije:
Rođena 1982, u Užicama, Republika Srbija.
Udata, jedno dijete.

Radno iskustvo
2007 – 2017 Instrumentalni analitičar u Jedinici za HPLC/LCMS/LCMSMS gdje obavlja i organizuje poslove instrumentalne dijagnostike vezano za fizičko hemijske I toksikološke analize hrane I hrane za životinje u JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore.
2017 – Samostalni stručni saradnik u Jedinici za analitiku u tečnoj hromatografiji gdje obavlja i organizuje poslove instrumentalne dijagnostike vezano za analize hrane I hrane za životinje sa aspekta njihovog kvaliteta I bezbjednosti u DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica.
2018 Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, izvodi praktičnu nastavu na predmetu Metodologija uzorkovanja u sanitarno-higijenskom nazoru

Obrazovanje
U Podgorici završila Osnovnu (Radojica Perović) I srednju (Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar) školu. Hemijsku tehnologiju završila na Metalurško-tehnološkom Fakultetu, Univerzitet u Podgorici. Trenutno specijalizant na zdravstvenim specijalističkim studijama iz sanitarne hemije na katedri za bromatologiju Farmaceutskog Fakulteta, Univerzitet u Beogradu.
Član je Tehničkog komiteta TK003-Prehrambeni proizvodi Instituta za standarditaciju Crne Gore.
Govori engleski jezik.
Kontakt
Telefon: +382 20 658 090
Faks: +382 20 658 092
E-mail: jelena.resetar@ceti.co.me

Image not available
Predmeti
Kontakt podaci