Predmeti

FPTBHE9RNPPI
Razvoj novog proizvoda u prehrambenoj industriji

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta: 

Ciljevi izučavanja predmeta:  

Angažovani predavači: