Predmeti

FPTBHE8UBO
Upravljanje biogenim otpadom

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Urbana poljoprivreda

-

Angažovani predavači: