Twitter feed
Najnovija obavještenja

Raspored polaganja završnih ispita

Objavljen je raspored polaganja završnih ispita (ljetnji semestar studijske 2019/20. godine) za osnovne i postdiplomske studije. Raspored možete naći u dijelu Download/Studenti i Download/Postdiploma.

ODRŽAVANJE ZAVRŠNIH ISPITA - FINALNA INFORMACIJA

Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje (IJZ), a u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, završni ispiti će početi 10. juna. Raspored polaganja ispita će biti objavljen na sajtovima fakulteta u toku sedmice.

Ispiti će biti održani uz strogo poštovanje svih mjera i preporuka koje je dao IJZ. Pravila pristupanja ispitu biće objavljena na sajtu Univerziteta i na sajtovima fakulteta, pa molimo studentkinje i studente da ih detaljno pročitaju prije dolaska na ispit.

Predaja specijalističkih i magistarskih radova
Opširnije: Predaja specijalističkih i magistarskih radova

Uzimajući u obzir aktuelnu situaciju u Crnoj Gori usljed epidemije virusom Covid-19 rok za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u jun/jul 2020. godine će biti pomjeren i održaće se od 8. do 12. juna 2020. godine. Kandidati radove sa pratećom dokumentacijom mogu predati od 12h do 14h u novim kancelarijama Fakulteta (I sprat).

Elaboratom je definisano da kandidat/kinja treba da preda dva popunjena primjerka ŠV 80 obrasca koji se može kupiti u knjižarama, a nalazi se u prilogu ovog obavještenja.

Nekompletna dokumentacija neće biti prihvaćena.

ODRŽAVANJE ZAVRŠNIH ISPITA

Shodno odluci Rektorskog kolegijuma, ukoliko epidemiološka situacija u zemlji i mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) to budu dozvoljavale, prvi ispitni rok (polaganje završnih ispita) biće održan od 2-21. juna. Raspored polaganja ispita, kao i pravila pristupanja polaganju, će biti naknadno objavljeni.

Da bi studentkinje i studenti pristupili ispitu, moraju imati status aktivne studentkinje, odnosno aktivnog studenta, što znači da moraju biti izmirene finansijske obaveze. Podsjećamo studentkinje i studente, da je rok za plaćanje treće rate školarine, koji je bio definisan za 1. aprila, odgođen za 1. juna.

VIRAL projekat

Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju je dio projektnog tima Erasmums + projekta "Vitaliziranje IKT relevantnosti u poljoprivrednom učenju". Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT/IKT) kojem svjedočimo posljednjih godina nedvosmisleno je prilika za transformaciju predavanja i učenja u poljoprivredi i srodnim oblastima.
Jedana od aktivnosti projekta je i istraživanje o stepenu upotrebe IKT-a u nastavnom procesu na visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i zemljama Evropske Unije (Holandija, Slovenija i Rumunija).
Istraživanje treba da ukaže i na dalje mogućnosti upotrebe IKT-a kako bi se nastavni proces unapredio i učinio efikasnijim, te studentima omogućilo lakše usvajanje znanja i veština koje im mogu pomoći u daljem profesionalnom angažmanu.
Ankete su dostupne na linkovima:
Studenti https://www.1ka.si/admin/survey/index.php?anketa=260509
Nastavno osoblje https://www.1ka.si/a/264577
Arhiva obavještenja
Dan istraživanja
Univerzitet Donja Gorica u saradnji sa MONSTAT-om i DAMAR-om, devetu godinu za redom organizuje Dan istraživanja, koji se tradicionalno održava 4. aprila, a kojim obilježevamo i Dan studenata.
Poštujući preporuke i mjere Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti, Dan istraživanja 2020. godine nažalost ne može biti organizovan kao prethodnih godina. Ipak, UDG, MONSTAT i DAMAR odlučili su da povodom Dana istraživanja 2020 otvore:
Konkurs za izbor najboljeg istraživačkog rada na temu:

„Metode prikupljanja i prikazivanja podataka u doba COVID19“


Istraživanje treba da pruži odgovor na pitanje: Koje metode koristiti u situaciji kada je nemoguć fizički pristup domaćinstvima, u cilju prikupljanja i prikazivanja podatka o uzrocima i posljedicama COVID-a na društevno-ekonomska kretanja u Crnoj Gori. Za potpunije razumijevanje istraživačkog problema, možete pogledati sajtove: https://ec.europa.eu/eurostat/ ; https://covid-19-response.unstatshub.org/; https://www.who.int

Konkurs je otvoren za sve studente osnovnih, magistarskih i doktorskih studija Univerziteta Donja Gorica, pojedinačno ili za grupu od najviše tri studenta. Za pet najboljih istraživačkih radova biće obezbjeđene nagrade u iznosu: od 500 eura (prvorangirani istraživački rad), po 300 eura (za dva drugorangirana istraživačka rada) i po 200 eura (za dva trećerangirana istraživačka rada).

Prijava se vrši slanjem popunjenog prijavnog formulara i istraživačkog rada na mail adresu: istrazivanje@udg.edu.me. Rok za slanje istraživačkog rada je 01.05.2020. godine do 23:59h. Dodatne informacije o istraživačkoj temi zainteresovani studenti, mogu dobiti slanjem zahtjeva na mail adesu istrazivanje@udg.edu.me do 14.04.2020. godine do 23:59h. Detaljnije informacije u prilogu.

Čuvajte se i poštujte preporuke IJZ!

Držimo se na distanci danas kako bismo se jače zagrlili sjutra!

Univerzitet Donja Gorica
04
April
Dan istraživanja