heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju

O fakultetu

Fakultet za
prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju

Posebna vrijednost i kvalitet nastavnih planova i programa Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, kao i ostalih jedinica UDG ogleda se u razvijanju kapaciteta za rješavanje problema, zasnovanih na suštinskom razumijevanju i dostizanju pune kompetencije inženjera u oblasti tehnologije proizvodnje hrane, upravljanja njenom bezbjednošću i kvalitetom, i u ekologiji u cijelom ”lancu hrane/ishrane”. Cilj je da se u najvećoj mogućoj mjeri postojeće obrazovanje razvije do nivoa koji optimalno usaglašava sve aktuelne zahtjeve kompetencije, a koji dolaze do izražaja u svakodnevnom životu.

Predmeti

Opšti smjer - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIO1
Biologija
FPTBHE1BIO1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1HEM1
Hemija (neorganska i organska)
FPTBHE1HEM1 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE1MAT1
Matematika
FPTBHE1MAT1 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1EKONRAZ1
Ekonomija i razvoj
FPTBHE1EKONRAZ1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1BR1
Biznis i država
FPTBHE1BR1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1UMJ1
Umjetnost
FPTBHE1UMJ1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1MIK1
Mit i književnost
FPTBHE1MIK1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBH1EE1
Green economy for non-economists
FPTBH1EE1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Opšti smjer - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIOHEM1
Biohemija
FPTBHE1BIOHEM1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1OM1
Opšta mikrobiologija
FPTBHE1OM1 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE1FIZ1
Fizika
FPTBHE1FIZ1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1ANAHE1
Analitička hemija
FPTBHE1ANAHE1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1PI1
Preduzetništvo i inovacije
FPTBHE1PI1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1POSLINF1
Poslovna informatika
FPTBHE1POSLINF1 4
2+2
Ne
2+2
FPTBHE1STJE1
Strani jezik
FPTBHE1STJE1 4
2+2
Ne
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
FPTBHE2PF
Praktična filozofija
FPTBHE2PF 4
2+0
Ne
2+0
Opšti smjer - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2MT2
Mikrobiologija hrane i tehnološka mikrobiologija
FPTBHE2MT2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2AHIV2
Analiza hrane i vode
FPTBHE2AHIV2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2ONHI2
Osnove nauke o hrani i ishrani
FPTBHE2ONHI2 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OŽS2
Osnovi zaštite životne sredine
FPTBHE2OŽS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OS2
Osnovi statistike
FPTBHE2OS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2+2
Ne
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Opšti smjer - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2SAP2
Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla
FPTBHE2SAP2 8
2P+1V
Da
2P+1V
FPTBHE2TD2
Termodinamika
FPTBHE2TD2 4
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2BI2
Biohemijsko inženjerstvo
FPTBHE2BI2 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2OTCN2
Osnovi tehnologije čuvanja namirnica
FPTBHE2OTCN2 6
3P+1V
Da
3P+1V
FPTBHE2OR2
Osnovi računovodstva
FPTBHE2OR2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE2ORP2
Održivi razvoj poljoprivrede
FPTBHE2ORP2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Opšti smjer - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE5TO
Tehnološke operacije
FPTBHE5TO 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5UBHPPH
Unapređenje bezbjednosti hrane u procesu proizvodnje hrane
FPTBHE5UBHPPH 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE5TPBP
Tehnologija proizvoda biljnog porijekla
FPTBHE5TPBP 6
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5TV5
Tehnologija voda
FPTBHE5TV5 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6TPSP
Tehnologija proizvodnje slada i piva
FPTBHE6TPSP 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE5AP
Ambalaža i pakovanje
FPTBHE5AP 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE5TH
Toksikologija hrane
FPTBHE5TH 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHETPHHORECA
Tehnologija pripreme hrane
FPTBHETPHHORECA 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHEBPHHORECA
Bezbjednost i pakovanje hrane
FPTBHEBPHHORECA 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE1TOHORECA
Tehnološke operacije HoReCa
FPTBHE1TOHORECA 6
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
FPTBHE5NKH
Nutritivne karakteristike hrane
FPTBHE5NKH 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE5TPP
Tehnologija pčelinjih proizvoda I
FPTBHE5TPP 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE5SH
Sanitarna hemija
FPTBHE5SH 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE5SM
Sanitarna mikrobiologija
FPTBHE5SM 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Opšti smjer - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE6TPAP
Tehnologija proizvoda animalnog porijekla
FPTBHE6TPAP 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE6TPPP
Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda
FPTBHE6TPPP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE6AP
Akademsko pisanje
FPTBHE6AP 2
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE6DR
Diplomski rad
FPTBHE6DR 8
2P+4V
Da
2P+4V
FPTBHE6OV
Osnove vinarstva
FPTBHE6OV 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE5LJZB
Ljekovito i začinsko bilje
FPTBHE5LJZB 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6TPR
Tehnologija proizvodnje ribe
FPTBHE6TPR 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6PZMP
Prevencija zagađenja u mljekarskoj proizvodnji
FPTBHE6PZMP 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6SZ
Sanitarno zakonodavstvo
FPTBHE6SZ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6MZSHN
Metodologija uzorkovanja u sanitarno-higijenskom nadzoru
FPTBHE6MZSHN 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6SHNPS
Sanitarno higijenski nadzor u prehrambenom sektoru
FPTBHE6SHNPS 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6STPPSP
Sanitarno tehničiki principi u projektovanju i sanitaciji pogona I
FPTBHE6STPPSP 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6SZUH
Sanitarno zakonodavstvo i uzorkovanje hrane
FPTBHE6SZUH 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6GOHR
Gastronomija,osnove hotelijerstva i restoraterstva
FPTBHE6GOHR 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
Ne
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda animalnog porijekla - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIO1
Biologija
FPTBHE1BIO1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1HEM1
Hemija (neorganska i organska)
FPTBHE1HEM1 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE1MAT1
Matematika
FPTBHE1MAT1 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1EKONRAZ1
Ekonomija i razvoj
FPTBHE1EKONRAZ1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1BR1
Biznis i država
FPTBHE1BR1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1UMJ1
Umjetnost
FPTBHE1UMJ1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1MIK1
Mit i književnost
FPTBHE1MIK1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBH1EE1
Green economy for non-economists
FPTBH1EE1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda animalnog porijekla - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIOHEM1
Biohemija
FPTBHE1BIOHEM1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1OM1
Opšta mikrobiologija
FPTBHE1OM1 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE1FIZ1
Fizika
FPTBHE1FIZ1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1ANAHE1
Analitička hemija
FPTBHE1ANAHE1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1PI1
Preduzetništvo i inovacije
FPTBHE1PI1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1POSLINF1
Poslovna informatika
FPTBHE1POSLINF1 4
2+2
Ne
2+2
FPTBHE1STJE1
Strani jezik
FPTBHE1STJE1 4
2+2
Ne
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda animalnog porijekla - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2MT2
Mikrobiologija hrane i tehnološka mikrobiologija
FPTBHE2MT2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2AHIV2
Analiza hrane i vode
FPTBHE2AHIV2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2ONHI2
Osnove nauke o hrani i ishrani
FPTBHE2ONHI2 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OŽS2
Osnovi zaštite životne sredine
FPTBHE2OŽS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OS2
Osnovi statistike
FPTBHE2OS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2+2
Ne
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda animalnog porijekla - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2SAP2
Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla
FPTBHE2SAP2 8
2P+1V
Da
2P+1V
FPTBHE2TD2
Termodinamika
FPTBHE2TD2 4
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2BI2
Biohemijsko inženjerstvo
FPTBHE2BI2 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2OTCN2
Osnovi tehnologije čuvanja namirnica
FPTBHE2OTCN2 6
3P+1V
Da
3P+1V
FPTBHE2OR2
Osnovi računovodstva
FPTBHE2OR2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE2ORP2
Održivi razvoj poljoprivrede
FPTBHE2ORP2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda animalnog porijekla - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE5TO
Tehnološke operacije
FPTBHE5TO 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5UBHPPH
Unapređenje bezbjednosti hrane u procesu proizvodnje hrane
FPTBHE5UBHPPH 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE5TPBP
Tehnologija proizvoda biljnog porijekla
FPTBHE5TPBP 6
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5TPP
Tehnologija pčelinjih proizvoda I
FPTBHE5TPP 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE5NKH
Nutritivne karakteristike hrane
FPTBHE5NKH 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda animalnog porijekla - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE6TPAP
Tehnologija proizvoda animalnog porijekla
FPTBHE6TPAP 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE6TPPP
Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda
FPTBHE6TPPP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE6DR
Diplomski rad
FPTBHE6DR 8
4P+4V
Da
4P+4V
FPTBHE6AP
Akademsko pisanje
FPTBHE6AP 2
1P+0V
Da
1P+0V
FPTBHE6TPR
Tehnologija proizvodnje ribe
FPTBHE6TPR 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6PZMP
Prevencija zagađenja u mljekarskoj proizvodnji
FPTBHE6PZMP 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda biljnog porijekla - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIO1
Biologija
FPTBHE1BIO1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1HEM1
Hemija (neorganska i organska)
FPTBHE1HEM1 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE1MAT1
Matematika
FPTBHE1MAT1 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1EKONRAZ1
Ekonomija i razvoj
FPTBHE1EKONRAZ1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1BR1
Biznis i država
FPTBHE1BR1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1UMJ1
Umjetnost
FPTBHE1UMJ1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1MIK1
Mit i književnost
FPTBHE1MIK1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBH1EE1
Green economy for non-economists
FPTBH1EE1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda biljnog porijekla - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIOHEM1
Biohemija
FPTBHE1BIOHEM1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1OM1
Opšta mikrobiologija
FPTBHE1OM1 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE1FIZ1
Fizika
FPTBHE1FIZ1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1ANAHE1
Analitička hemija
FPTBHE1ANAHE1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1PI1
Preduzetništvo i inovacije
FPTBHE1PI1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1POSLINF1
Poslovna informatika
FPTBHE1POSLINF1 4
2+2
Ne
2+2
FPTBHE1STJE1
Strani jezik
FPTBHE1STJE1 4
2+2
Ne
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda biljnog porijekla - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2MT2
Mikrobiologija hrane i tehnološka mikrobiologija
FPTBHE2MT2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2AHIV2
Analiza hrane i vode
FPTBHE2AHIV2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2ONHI2
Osnove nauke o hrani i ishrani
FPTBHE2ONHI2 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OŽS2
Osnovi zaštite životne sredine
FPTBHE2OŽS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OS2
Osnovi statistike
FPTBHE2OS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2+2
Ne
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda biljnog porijekla - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2SAP2
Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla
FPTBHE2SAP2 8
2P+1V
Da
2P+1V
FPTBHE2TD2
Termodinamika
FPTBHE2TD2 4
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2BI2
Biohemijsko inženjerstvo
FPTBHE2BI2 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2OTCN2
Osnovi tehnologije čuvanja namirnica
FPTBHE2OTCN2 6
3P+1V
Da
3P+1V
FPTBHE2OR2
Osnovi računovodstva
FPTBHE2OR2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE2ORP2
Održivi razvoj poljoprivrede
FPTBHE2ORP2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda biljnog porijekla - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE5TO
Tehnološke operacije
FPTBHE5TO 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5UBHPPH
Unapređenje bezbjednosti hrane u procesu proizvodnje hrane
FPTBHE5UBHPPH 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE5TPBP
Tehnologija proizvoda biljnog porijekla
FPTBHE5TPBP 6
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5TV5
Tehnologija voda
FPTBHE5TV5 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6TPSP
Tehnologija proizvodnje slada i piva
FPTBHE6TPSP 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda biljnog porijekla - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE6TPAP
Tehnologija proizvoda animalnog porijekla
FPTBHE6TPAP 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE6TPPP
Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda
FPTBHE6TPPP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE6DR
Diplomski rad
FPTBHE6DR 8
4P+4V
Da
4P+4V
FPTBHE6AP
Akademsko pisanje
FPTBHE6AP 2
1P+0V
Da
1P+0V
FPTBHE5LJZB
Ljekovito i začinsko bilje
FPTBHE5LJZB 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6OV
Osnove vinarstva
FPTBHE6OV 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Sanitarni inžinjering - Kvalitet i bezbjednost hrane - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIO1
Biologija
FPTBHE1BIO1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1HEM1
Hemija (neorganska i organska)
FPTBHE1HEM1 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE1MAT1
Matematika
FPTBHE1MAT1 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1EKONRAZ1
Ekonomija i razvoj
FPTBHE1EKONRAZ1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1BR1
Biznis i država
FPTBHE1BR1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1UMJ1
Umjetnost
FPTBHE1UMJ1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1MIK1
Mit i književnost
FPTBHE1MIK1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBH1EE1
Green economy for non-economists
FPTBH1EE1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Sanitarni inžinjering - Kvalitet i bezbjednost hrane - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIOHEM1
Biohemija
FPTBHE1BIOHEM1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1OM1
Opšta mikrobiologija
FPTBHE1OM1 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE1FIZ1
Fizika
FPTBHE1FIZ1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1ANAHE1
Analitička hemija
FPTBHE1ANAHE1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1PI1
Preduzetništvo i inovacije
FPTBHE1PI1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1POSLINF1
Poslovna informatika
FPTBHE1POSLINF1 4
2+2
Ne
2+2
FPTBHE1STJE1
Strani jezik
FPTBHE1STJE1 4
2+2
Ne
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Sanitarni inžinjering - Kvalitet i bezbjednost hrane - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2MT2
Mikrobiologija hrane i tehnološka mikrobiologija
FPTBHE2MT2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2AHIV2
Analiza hrane i vode
FPTBHE2AHIV2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2ONHI2
Osnove nauke o hrani i ishrani
FPTBHE2ONHI2 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OŽS2
Osnovi zaštite životne sredine
FPTBHE2OŽS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OS2
Osnovi statistike
FPTBHE2OS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2+2
Ne
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Sanitarni inžinjering - Kvalitet i bezbjednost hrane - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2SAP2
Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla
FPTBHE2SAP2 8
2P+1V
Da
2P+1V
FPTBHE2TD2
Termodinamika
FPTBHE2TD2 4
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2BI2
Biohemijsko inženjerstvo
FPTBHE2BI2 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2OTCN2
Osnovi tehnologije čuvanja namirnica
FPTBHE2OTCN2 6
3P+1V
Da
3P+1V
FPTBHE2OR2
Osnovi računovodstva
FPTBHE2OR2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE2ORP2
Održivi razvoj poljoprivrede
FPTBHE2ORP2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Sanitarni inžinjering - Kvalitet i bezbjednost hrane - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE5TO
Tehnološke operacije
FPTBHE5TO 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5UBHPPH
Unapređenje bezbjednosti hrane u procesu proizvodnje hrane
FPTBHE5UBHPPH 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE5TPBP
Tehnologija proizvoda biljnog porijekla
FPTBHE5TPBP 6
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5AP
Ambalaža i pakovanje
FPTBHE5AP 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE5TH
Toksikologija hrane
FPTBHE5TH 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Sanitarni inžinjering - Kvalitet i bezbjednost hrane - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE6TPAP
Tehnologija proizvoda animalnog porijekla
FPTBHE6TPAP 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE6TPPP
Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda
FPTBHE6TPPP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE6DR
Diplomski rad
FPTBHE6DR 8
4P+4V
Da
4P+4V
FPTBHE6AP
Akademsko pisanje
FPTBHE6AP 2
1P+0V
Da
1P+0V
FPTBHE6SZ
Sanitarno zakonodavstvo
FPTBHE6SZ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6MZSHN
Metodologija uzorkovanja u sanitarno-higijenskom nadzoru
FPTBHE6MZSHN 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIO1
Biologija
FPTBHE1BIO1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1HEM1
Hemija (neorganska i organska)
FPTBHE1HEM1 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE1MAT1
Matematika
FPTBHE1MAT1 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1EKONRAZ1
Ekonomija i razvoj
FPTBHE1EKONRAZ1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1BR1
Biznis i država
FPTBHE1BR1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1UMJ1
Umjetnost
FPTBHE1UMJ1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1MIK1
Mit i književnost
FPTBHE1MIK1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBH1EE1
Green economy for non-economists
FPTBH1EE1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIOHEM1
Biohemija
FPTBHE1BIOHEM1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1OM1
Opšta mikrobiologija
FPTBHE1OM1 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE1FIZ1
Fizika
FPTBHE1FIZ1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1ANAHE1
Analitička hemija
FPTBHE1ANAHE1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1PI1
Preduzetništvo i inovacije
FPTBHE1PI1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1POSLINF1
Poslovna informatika
FPTBHE1POSLINF1 4
2+2
Ne
2+2
FPTBHE1STJE1
Strani jezik
FPTBHE1STJE1 4
2+2
Ne
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2MT2
Mikrobiologija hrane i tehnološka mikrobiologija
FPTBHE2MT2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2AHIV2
Analiza hrane i vode
FPTBHE2AHIV2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2ONHI2
Osnove nauke o hrani i ishrani
FPTBHE2ONHI2 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OŽS2
Osnovi zaštite životne sredine
FPTBHE2OŽS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OS2
Osnovi statistike
FPTBHE2OS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2+2
Ne
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2SAP2
Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla
FPTBHE2SAP2 8
2P+1V
Da
2P+1V
FPTBHE2TD2
Termodinamika
FPTBHE2TD2 4
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2BI2
Biohemijsko inženjerstvo
FPTBHE2BI2 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2OTCN2
Osnovi tehnologije čuvanja namirnica
FPTBHE2OTCN2 6
3P+1V
Da
3P+1V
FPTBHE2OR2
Osnovi računovodstva
FPTBHE2OR2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE2ORP2
Održivi razvoj poljoprivrede
FPTBHE2ORP2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE5TO
Tehnološke operacije
FPTBHE5TO 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5UBHPPH
Unapređenje bezbjednosti hrane u procesu proizvodnje hrane
FPTBHE5UBHPPH 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE5TPBP
Tehnologija proizvoda biljnog porijekla
FPTBHE5TPBP 6
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5SM
Sanitarna mikrobiologija
FPTBHE5SM 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE5SH
Sanitarna hemija
FPTBHE5SH 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE6TPAP
Tehnologija proizvoda animalnog porijekla
FPTBHE6TPAP 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE6TPPP
Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda
FPTBHE6TPPP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE6DR
Diplomski rad
FPTBHE6DR 8
4P+4V
Da
4P+4V
FPTBHE6AP
Akademsko pisanje
FPTBHE6AP 2
1P+0V
Da
1P+0V
FPTBHE6SHNPS
Sanitarno higijenski nadzor u prehrambenom sektoru
FPTBHE6SHNPS 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6STPPSP
Sanitarno tehničiki principi u projektovanju i sanitaciji pogona I
FPTBHE6STPPSP 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIO1
Biologija
FPTBHE1BIO1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1HEM1
Hemija (neorganska i organska)
FPTBHE1HEM1 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE1MAT1
Matematika
FPTBHE1MAT1 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1EKONRAZ1
Ekonomija i razvoj
FPTBHE1EKONRAZ1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1BR1
Biznis i država
FPTBHE1BR1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1UMJ1
Umjetnost
FPTBHE1UMJ1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1MIK1
Mit i književnost
FPTBHE1MIK1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBH1EE1
Green economy for non-economists
FPTBH1EE1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIOHEM1
Biohemija
FPTBHE1BIOHEM1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1OM1
Opšta mikrobiologija
FPTBHE1OM1 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE1FIZ1
Fizika
FPTBHE1FIZ1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1ANAHE1
Analitička hemija
FPTBHE1ANAHE1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1PI1
Preduzetništvo i inovacije
FPTBHE1PI1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1POSLINF1
Poslovna informatika
FPTBHE1POSLINF1 4
2+2
Ne
2+2
FPTBHE1STJE1
Strani jezik
FPTBHE1STJE1 4
2+2
Ne
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2MT2
Mikrobiologija hrane i tehnološka mikrobiologija
FPTBHE2MT2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2AHIV2
Analiza hrane i vode
FPTBHE2AHIV2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2ONHI2
Osnove nauke o hrani i ishrani
FPTBHE2ONHI2 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OŽS2
Osnovi zaštite životne sredine
FPTBHE2OŽS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OS2
Osnovi statistike
FPTBHE2OS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2+2
Ne
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2SAP2
Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla
FPTBHE2SAP2 8
2P+1V
Da
2P+1V
FPTBHE2TD2
Termodinamika
FPTBHE2TD2 4
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2BI2
Biohemijsko inženjerstvo
FPTBHE2BI2 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2OTCN2
Osnovi tehnologije čuvanja namirnica
FPTBHE2OTCN2 6
3P+1V
Da
3P+1V
FPTBHE2OR2
Osnovi računovodstva
FPTBHE2OR2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE2ORP2
Održivi razvoj poljoprivrede
FPTBHE2ORP2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE5TO
Tehnološke operacije
FPTBHE5TO 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5UBHPPH
Unapređenje bezbjednosti hrane u procesu proizvodnje hrane
FPTBHE5UBHPPH 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE5TPBP
Tehnologija proizvoda biljnog porijekla
FPTBHE5TPBP 6
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5L
Logistika
FPTBHE5L 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE5RIP
Računarom integrisana proizvodnja
FPTBHE5RIP 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE6TPAP
Tehnologija proizvoda animalnog porijekla
FPTBHE6TPAP 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE6TPPP
Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda
FPTBHE6TPPP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE6DR
Diplomski rad
FPTBHE6DR 8
4P+4V
Da
4P+4V
FPTBHE6AP
Akademsko pisanje
FPTBHE6AP 2
1P+0V
Da
1P+0V
FPTBHE6UTS
Unutrašnji transport i skladišta
FPTBHE6UTS 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6ZŽSLSH
Zaštita životne sredine u lancu snabdijevanja hranom
FPTBHE6ZŽSLSH 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Inžinjering u sistemu HoReCa - Sanitacija u HoReCa sektoru - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIO1
Biologija
FPTBHE1BIO1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1HEM1
Hemija (neorganska i organska)
FPTBHE1HEM1 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE1MAT1
Matematika
FPTBHE1MAT1 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1EKONRAZ1
Ekonomija i razvoj
FPTBHE1EKONRAZ1 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE1BR1
Biznis i država
FPTBHE1BR1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1UMJ1
Umjetnost
FPTBHE1UMJ1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1MIK1
Mit i književnost
FPTBHE1MIK1 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBH1EE1
Green economy for non-economists
FPTBH1EE1 2
2P+0V
Ne
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Inžinjering u sistemu HoReCa - Sanitacija u HoReCa sektoru - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE1BIOHEM1
Biohemija
FPTBHE1BIOHEM1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1OM1
Opšta mikrobiologija
FPTBHE1OM1 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE1FIZ1
Fizika
FPTBHE1FIZ1 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE1ANAHE1
Analitička hemija
FPTBHE1ANAHE1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1PI1
Preduzetništvo i inovacije
FPTBHE1PI1 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1POSLINF1
Poslovna informatika
FPTBHE1POSLINF1 4
2+2
Ne
2+2
FPTBHE1STJE1
Strani jezik
FPTBHE1STJE1 4
2+2
Ne
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Inžinjering u sistemu HoReCa - Sanitacija u HoReCa sektoru - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2MT2
Mikrobiologija hrane i tehnološka mikrobiologija
FPTBHE2MT2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2AHIV2
Analiza hrane i vode
FPTBHE2AHIV2 8
3+2
Da
3+2
FPTBHE2ONHI2
Osnove nauke o hrani i ishrani
FPTBHE2ONHI2 6
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OŽS2
Osnovi zaštite životne sredine
FPTBHE2OŽS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE2OS2
Osnovi statistike
FPTBHE2OS2 4
2+2
Da
2+2
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2+2
Ne
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Inžinjering u sistemu HoReCa - Sanitacija u HoReCa sektoru - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE2SAP2
Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla
FPTBHE2SAP2 8
2P+1V
Da
2P+1V
FPTBHE2TD2
Termodinamika
FPTBHE2TD2 4
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2BI2
Biohemijsko inženjerstvo
FPTBHE2BI2 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE2OTCN2
Osnovi tehnologije čuvanja namirnica
FPTBHE2OTCN2 6
3P+1V
Da
3P+1V
FPTBHE2OR2
Osnovi računovodstva
FPTBHE2OR2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE2ORP2
Održivi razvoj poljoprivrede
FPTBHE2ORP2 4
2P+0V
Da
2P+0V
FPTBHE1SJ1
Strani jezik
FPTBHE1SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Inžinjering u sistemu HoReCa - Sanitacija u HoReCa sektoru - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE5TO
Tehnološke operacije
FPTBHE5TO 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE5UBHPPH
Unapređenje bezbjednosti hrane u procesu proizvodnje hrane
FPTBHE5UBHPPH 8
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE5TPBP
Tehnologija proizvoda biljnog porijekla
FPTBHE5TPBP 6
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHETPHHORECA
Tehnologija pripreme hrane
FPTBHETPHHORECA 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHEBPHHORECA
Bezbjednost i pakovanje hrane
FPTBHEBPHHORECA 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE1TOHORECA
Tehnološke operacije HoReCa
FPTBHE1TOHORECA 6
2P+2V
Ne
2P+2V
Inžinjering u sistemu HoReCa - Sanitacija u HoReCa sektoru - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPTBHE6TPAP
Tehnologija proizvoda animalnog porijekla
FPTBHE6TPAP 8
3P+2V
Da
3P+2V
FPTBHE6TPPP
Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda
FPTBHE6TPPP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FPTBHE6DR
Diplomski rad
FPTBHE6DR 8
4P+4V
Da
4P+4V
FPTBHE6AP
Akademsko pisanje
FPTBHE6AP 2
1P+0V
Da
1P+0V
FPTBHE6SZUH
Sanitarno zakonodavstvo i uzorkovanje hrane
FPTBHE6SZUH 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FPTBHE6GOHR
Gastronomija,osnove hotelijerstva i restoraterstva
FPTBHE6GOHR 4
2P+2V
Ne
2P+2V