Twitter feed
Najnovija obavještenja

TAKMIČENJA POVODOM DANA STUDENATA

UDG tradicionalno obilježava Dan studenata organizacijom dva događaja: Dana istraživanja i UDG maratona. U okviru Dana istraživanja istraživači, među kojima su i studenti, predstavljaju svoje istraživačke radove i projekte koji su objavljeni u tekućoj studijskoj godini. Ova manifestacija se organizuje u saradnji sa Monstat-om i Damar-om.

UDG maraton predstavlja sportsku manifestaciju na kojoj se studenti i zaposleni takmiče u četiri discipline. UDG posvećuje veliku pažnju sportu i ovo je samo jedan u nizu sportskih događaja koje Univerzitet organizuje.

Iako ove godine ovi događaji ne mogu biti održani u tradicionalnoj formi, nije se odustalo od organizacije istih. Oba događaja će biti održana na drugačiji način.

Naime, Dan istraživanja je obilježen objavom konkursa za izbor najboljeg istraživačkog rada na temu: „Metode prikupljanja i prikazivanja podataka u doba COVID19“. Istraživanje treba da pruži odgovor na pitanje: Koje metode koristiti u situaciji kada je nemoguć fizički pristup domaćinstvima, u cilju prikupljanja i prikazivanja podatka o uzrocima i posljedicama COVID-a na društevno-ekonomska kretanja u Crnoj Gori. Za najbolje je obezbijeđen nagradni fond od 1500 eura.

Umjesto organizacije UDG maratona na tradicionalni način, odlučeno je da se ove godine organizuje “maraton zabave” na društvenim mrežama (Instagram ili TikTok). Da bi učestvovali u ovom takmičenju, potrebno je da bivši, sadašnji ili budući studenti, kao i zaposleni, pošalju zanimljiv video o tome kako ostaju fizički aktivni uz #UDGmaraton2020. Za tri najbolja snimka obezbijeđene su vrijedne sportske nagrade. Više informacija se nalazi na Instagram profilu udg_montenegro.

Povodom Dana studenata, UDG koristi priliku da čestita studentima na pokazanoj solidarnosti i odgovornosti!

Dan istraživanja
Opširnije: Dan istraživanja

Univerzitet Donja Gorica u saradnji sa MONSTAT-om i DAMAR-om, devetu godinu za redom organizuje Dan istraživanja, koji se tradicionalno održava 4. aprila, a kojim obilježevamo i Dan studenata.
Poštujući preporuke i mjere Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti, Dan istraživanja 2020. godine nažalost ne može biti organizovan kao prethodnih godina. Ipak, UDG, MONSTAT i DAMAR odlučili su da povodom Dana istraživanja 2020 otvore:
Konkurs za izbor najboljeg istraživačkog rada na temu:

„Metode prikupljanja i prikazivanja podataka u doba COVID19“


Istraživanje treba da pruži odgovor na pitanje: Koje metode koristiti u situaciji kada je nemoguć fizički pristup domaćinstvima, u cilju prikupljanja i prikazivanja podatka o uzrocima i posljedicama COVID-a na društevno-ekonomska kretanja u Crnoj Gori. Za potpunije razumijevanje istraživačkog problema, možete pogledati sajtove: https://ec.europa.eu/eurostat/ ; https://covid-19-response.unstatshub.org/; https://www.who.int

Konkurs je otvoren za sve studente osnovnih, magistarskih i doktorskih studija Univerziteta Donja Gorica, pojedinačno ili za grupu od najviše tri studenta. Za pet najboljih istraživačkih radova biće obezbjeđene nagrade u iznosu: od 500 eura (prvorangirani istraživački rad), po 300 eura (za dva drugorangirana istraživačka rada) i po 200 eura (za dva trećerangirana istraživačka rada).

Prijava se vrši slanjem popunjenog prijavnog formulara i istraživačkog rada na mail adresu: istrazivanje@udg.edu.me. Rok za slanje istraživačkog rada je 01.05.2020. godine do 23:59h. Dodatne informacije o istraživačkoj temi zainteresovani studenti, mogu dobiti slanjem zahtjeva na mail adesu istrazivanje@udg.edu.me do 14.04.2020. godine do 23:59h. Detaljnije informacije u prilogu.

Čuvajte se i poštujte preporuke IJZ!

Držimo se na distanci danas kako bismo se jače zagrlili sjutra!

Univerzitet Donja Gorica

ODGAĐANJE UPLATE 3. RATE ŠKOLARINE

Zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa, Rektorski kolegijum je na elektronskoj sjednici donio odluku da odgodi rok za uplatu treće rate školarine, i to do 1. juna.

Čuvajte se i poštujte preporuke IJZ!

Držimo se na distanci danas kako bismo se jače zagrlili sjutra!

ORGANIZOVANJE NASTAVE DO KRAJA SEMESTRA

U toku protekle sedmice organizovana je online nastava na većini predmeta, čime je završena šesta sedmica nastave koja je počela 3. februara. Predavači koji nijesu uspjeli da pređu gradivo planirano za prvi dio semestra, isto će nadoknaditi u toku slobodne sedmice koja nam predstoji. Dakle, shodno akademskom kalendaru, sedmica od 23-29. marta je slobodna sedmica. To ne znači da je to sedmica za odmor. To je sedmica u toku koje treba da nadoknadite gradivo koje je pređeno u toku prvog dijela semestra i da spremno dočekate drugi dio semestra. Svakako, očekujte predavanja i zadatke od predavača koji, zbog novonastale situacije u zemlji, do slobodne sedmice nijesu završili gradivo planirano za prvi dio semestra.

Shodno odluci Rektorskog kolegijuma, polazimo od pretpostavke da ćemo predavanja planirana akademskim kalendarom završiti online. Ukoliko bi se okolnosti izmijenile, vratili bismo se na „redovni režim“ rada. Podsjećamo, predavanja traju do 10. maja. Do kraja slobodne sedmice ćete od svih predavača putem studentskog portala dobiti informacije o novom načinu organizovanja predmeta. Što znači izmjena plana? Prije svega, izmjena načina predavanja, koja će predavači u predstojećim nedjeljama organizovati koristeći različite načine za izvođenje nastave online. Pored toga, neke aktivnosti je nemoguće završiti na ovaj način, pa moraju biti zamijenjene nekim drugim aktivnostima. Na primjer, usmene prezentacije timskih projekata više nijesu moguće na fakultetima sa velikim brojem studenata. Za te aktivnosti je potrebno naći zamjenu. Znamo da se pravila postavljena na početku semestra ne mogu mijenjati, ali ovo su vanredne okolnosti koje nas tjeraju na promjenu pravila. Međutim, ako je neka aktivnost već organizovana (na primjer neki esej), ne smije se mijenjati broj poena koje je ta aktivnost nosila na početku semestra. Dakle, potrebno je samo da aktivnosti koje se ne mogu sprovesti online budu zamijenjene nekim drugim aktivnostima, i da studenti o tome budu jasno informisani.

Svi kolokvijumi koji je trebalo da budu održani u periodu od 13. marta do kraja semestra, se otkazuju. Stoga, na predmetima na kojima nije održan prvi kolokvijum, završni ispit će nositi ukupni broj poena koji je predviđen za ispitne aktivnosti. Na primjer, ako su planirani kolokvijum i završni ispit (40+40 poena), završni ispit će sada nositi 80 poena. Ovo važi za predmete na kojima prvi kolokvijum još uvijek nije održan.

Ukoliko je prvi kolokvijum održan, a planirani su samo kolokvijum i završni ispit, ništa se ne mijenja.

Ukoliko je prvi kolokvijum održan, a bila su planirana dva kolokvijuma i završni ispit (npr: 25, 25 i 30 poena), tom slučaju završni ispit nosi 55 poena (25+30).

Shodno članu 85, stav 1, Zakona o visokom obrazovanju, nastava može biti organizovana i kao učenje na daljinu, a polaganje ispita održava se u prostorijama ustanove. Stoga, svi ispiti će biti organizovani kada okolnosti to dozvole.

Ovo je teško vrijeme za sve nas. Imajte razumijevanje za novonastalu situaciju u kojoj ste se našli i vi kao studenti, i mi kao saradnici i profesori. Budite odgovorni prema sebi i drugima. Iskoristite vrijeme koje provodite kući da učite i radite na sebi. Konsultacije sa profesorima možete obaviti online (mail, skype i sl).

Poštujte preporuke koje je izdao IJZ i ostanite doma!

Držimo se na distanci danas, kako bismo se jače zagrilili sjutra!

Poruka prodekana za nastavu
Opširnije: Poruka prodekana za nastavu

Postovane kolege,
U prilogu mozete procitati poruku prodekana za nastavu doc dr Marije Vugdelic povodom aktuelne situacije sa korona virusom.
Obavještenja
 
TAKMIČENJA POVODOM DANA STUDENATA
UDG tradicionalno obilježava Dan studenata organizacijom dva događaja: Dana istraživanja i UDG maratona. U okviru Dana istraživanja istraživači, među kojima su i studenti, predstavljaju svoje istraživačke radove i projekte koji su objavljeni u tekućoj studijskoj godini. Ova manifestacija se organizuje u saradnji sa Monstat-om i Damar-om.

UDG maraton predstavlja sportsku manifestaciju na kojoj se studenti i zaposleni takmiče u četiri discipline. UDG posvećuje veliku pažnju sportu i ovo je samo jedan u nizu sportskih događaja koje Univerzitet organizuje.

Iako ove godine ovi događaji ne mogu biti održani u tradicionalnoj formi, nije se odustalo od organizacije istih. Oba događaja će biti održana na drugačiji način.

Naime, Dan istraživanja je obilježen objavom konkursa za izbor najboljeg istraživačkog rada na temu: „Metode prikupljanja i prikazivanja podataka u doba COVID19“. Istraživanje treba da pruži odgovor na pitanje: Koje metode koristiti u situaciji kada je nemoguć fizički pristup domaćinstvima, u cilju prikupljanja i prikazivanja podatka o uzrocima i posljedicama COVID-a na društevno-ekonomska kretanja u Crnoj Gori. Za najbolje je obezbijeđen nagradni fond od 1500 eura.

Umjesto organizacije UDG maratona na tradicionalni način, odlučeno je da se ove godine organizuje “maraton zabave” na društvenim mrežama (Instagram ili TikTok). Da bi učestvovali u ovom takmičenju, potrebno je da bivši, sadašnji ili budući studenti, kao i zaposleni, pošalju zanimljiv video o tome kako ostaju fizički aktivni uz #UDGmaraton2020. Za tri najbolja snimka obezbijeđene su vrijedne sportske nagrade. Više informacija se nalazi na Instagram profilu udg_montenegro.

Povodom Dana studenata, UDG koristi priliku da čestita studentima na pokazanoj solidarnosti i odgovornosti!
06
April
 
Dan istraživanja
Univerzitet Donja Gorica u saradnji sa MONSTAT-om i DAMAR-om, devetu godinu za redom organizuje Dan istraživanja, koji se tradicionalno održava 4. aprila, a kojim obilježevamo i Dan studenata.
Poštujući preporuke i mjere Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti, Dan istraživanja 2020. godine nažalost ne može biti organizovan kao prethodnih godina. Ipak, UDG, MONSTAT i DAMAR odlučili su da povodom Dana istraživanja 2020 otvore:
Konkurs za izbor najboljeg istraživačkog rada na temu:

„Metode prikupljanja i prikazivanja podataka u doba COVID19“


Istraživanje treba da pruži odgovor na pitanje: Koje metode koristiti u situaciji kada je nemoguć fizički pristup domaćinstvima, u cilju prikupljanja i prikazivanja podatka o uzrocima i posljedicama COVID-a na društevno-ekonomska kretanja u Crnoj Gori. Za potpunije razumijevanje istraživačkog problema, možete pogledati sajtove: https://ec.europa.eu/eurostat/ ; https://covid-19-response.unstatshub.org/; https://www.who.int

Konkurs je otvoren za sve studente osnovnih, magistarskih i doktorskih studija Univerziteta Donja Gorica, pojedinačno ili za grupu od najviše tri studenta. Za pet najboljih istraživačkih radova biće obezbjeđene nagrade u iznosu: od 500 eura (prvorangirani istraživački rad), po 300 eura (za dva drugorangirana istraživačka rada) i po 200 eura (za dva trećerangirana istraživačka rada).

Prijava se vrši slanjem popunjenog prijavnog formulara i istraživačkog rada na mail adresu: istrazivanje@udg.edu.me. Rok za slanje istraživačkog rada je 01.05.2020. godine do 23:59h. Dodatne informacije o istraživačkoj temi zainteresovani studenti, mogu dobiti slanjem zahtjeva na mail adesu istrazivanje@udg.edu.me do 14.04.2020. godine do 23:59h. Detaljnije informacije u prilogu.

Čuvajte se i poštujte preporuke IJZ!

Držimo se na distanci danas kako bismo se jače zagrlili sjutra!

Univerzitet Donja Gorica
04
April
 
ODGAĐANJE UPLATE 3. RATE ŠKOLARINE
Zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa, Rektorski kolegijum je na elektronskoj sjednici donio odluku da odgodi rok za uplatu treće rate školarine, i to do 1. juna.

Čuvajte se i poštujte preporuke IJZ!

Držimo se na distanci danas kako bismo se jače zagrlili sjutra!
01
April
 
ORGANIZOVANJE NASTAVE DO KRAJA SEMESTRA
U toku protekle sedmice organizovana je online nastava na većini predmeta, čime je završena šesta sedmica nastave koja je počela 3. februara. Predavači koji nijesu uspjeli da pređu gradivo planirano za prvi dio semestra, isto će nadoknaditi u toku slobodne sedmice koja nam predstoji. Dakle, shodno akademskom kalendaru, sedmica od 23-29. marta je slobodna sedmica. To ne znači da je to sedmica za odmor. To je sedmica u toku koje treba da nadoknadite gradivo koje je pređeno u toku prvog dijela semestra i da spremno dočekate drugi dio semestra. Svakako, očekujte predavanja i zadatke od predavača koji, zbog novonastale situacije u zemlji, do slobodne sedmice nijesu završili gradivo planirano za prvi dio semestra.

Shodno odluci Rektorskog kolegijuma, polazimo od pretpostavke da ćemo predavanja planirana akademskim kalendarom završiti online. Ukoliko bi se okolnosti izmijenile, vratili bismo se na „redovni režim“ rada. Podsjećamo, predavanja traju do 10. maja. Do kraja slobodne sedmice ćete od svih predavača putem studentskog portala dobiti informacije o novom načinu organizovanja predmeta. Što znači izmjena plana? Prije svega, izmjena načina predavanja, koja će predavači u predstojećim nedjeljama organizovati koristeći različite načine za izvođenje nastave online. Pored toga, neke aktivnosti je nemoguće završiti na ovaj način, pa moraju biti zamijenjene nekim drugim aktivnostima. Na primjer, usmene prezentacije timskih projekata više nijesu moguće na fakultetima sa velikim brojem studenata. Za te aktivnosti je potrebno naći zamjenu. Znamo da se pravila postavljena na početku semestra ne mogu mijenjati, ali ovo su vanredne okolnosti koje nas tjeraju na promjenu pravila. Međutim, ako je neka aktivnost već organizovana (na primjer neki esej), ne smije se mijenjati broj poena koje je ta aktivnost nosila na početku semestra. Dakle, potrebno je samo da aktivnosti koje se ne mogu sprovesti online budu zamijenjene nekim drugim aktivnostima, i da studenti o tome budu jasno informisani.

Svi kolokvijumi koji je trebalo da budu održani u periodu od 13. marta do kraja semestra, se otkazuju. Stoga, na predmetima na kojima nije održan prvi kolokvijum, završni ispit će nositi ukupni broj poena koji je predviđen za ispitne aktivnosti. Na primjer, ako su planirani kolokvijum i završni ispit (40+40 poena), završni ispit će sada nositi 80 poena. Ovo važi za predmete na kojima prvi kolokvijum još uvijek nije održan.

Ukoliko je prvi kolokvijum održan, a planirani su samo kolokvijum i završni ispit, ništa se ne mijenja.

Ukoliko je prvi kolokvijum održan, a bila su planirana dva kolokvijuma i završni ispit (npr: 25, 25 i 30 poena), tom slučaju završni ispit nosi 55 poena (25+30).

Shodno članu 85, stav 1, Zakona o visokom obrazovanju, nastava može biti organizovana i kao učenje na daljinu, a polaganje ispita održava se u prostorijama ustanove. Stoga, svi ispiti će biti organizovani kada okolnosti to dozvole.

Ovo je teško vrijeme za sve nas. Imajte razumijevanje za novonastalu situaciju u kojoj ste se našli i vi kao studenti, i mi kao saradnici i profesori. Budite odgovorni prema sebi i drugima. Iskoristite vrijeme koje provodite kući da učite i radite na sebi. Konsultacije sa profesorima možete obaviti online (mail, skype i sl).

Poštujte preporuke koje je izdao IJZ i ostanite doma!

Držimo se na distanci danas, kako bismo se jače zagrilili sjutra!
23
Mart
 
Poruka prodekana za nastavu
Postovane kolege,
U prilogu mozete procitati poruku prodekana za nastavu doc dr Marije Vugdelic povodom aktuelne situacije sa korona virusom.
22
Mart
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
16. 03. 20. ODRŽAVANJE KONTINUITETA NASTAVE Opširnije
16. 03. 20. Produženje roka za dostavljanje pounde za Javni poziv br. 20/042 Opširnije
16. 03. 20. Stipendiranje tromjesečnog kursa za ocjenu maslinovog ulja Opširnije
12. 03. 20. Obustava nastave Opširnije
12. 03. 20. Berza preduzetničkih ideja Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
26
Mart
Inside 2019
Inside 2019
Ovdje možete pogledati naš informator za brucoše, UDG Inside, i informisati se o studijskim programima koje nudimo, kao i o načinu rada na Univerzitetu Donja Gorica.
 
09
Februar
Innovations in food industry - INNO FOOD
Innovations in food industry - INNO FOOD
U petak 8. februara održan je kick off meeting u okviru projekta: “Innovations in food industry” - INNO FOOD, koje je dobijen kao grant za inovativne projekte od strane Ministarstva nauke. Cilj projekta je Ex vivo ispitivanja probiotskih karakteristika odabranih bakterija mliječne kiseline iz tradicionalnih proizvoda i njihova upotreba pri kreiranju novih proizvoda. Projekat realizuje FPTBHE u partnerstvu sa Mljekarom Lazine i Farmom Miljanić.
 
06
Februar
Svjetski forum o održivom razvoju, Meksiko
Svjetski forum o održivom razvoju, Meksiko
Opširnije: Svjetski forum o održivom razvoju, Meksiko
Delegacija Univerziteta Donja Gorica, Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju je na poziv profesora dr Rajendra K. Pachaur-ja, predsjednika Upravnog odbora Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju i dobitnika Nobelove nagrade za mir 2007. godine, učestvovala na prvom Svjetskom forumu o održivom razvoju u Meksiko sitiju od 01-02.02.2018. godine (http://www.worldsdf.org/).