Twitter feed
Najnovija obavještenja

Raspored polaganja završnih ispita

Objavljen je raspored polaganja završnih ispita (ljetnji semestar studijske 2019/20. godine) za osnovne i postdiplomske studije. Raspored možete naći u dijelu Download/Studenti i Download/Postdiploma.

ODRŽAVANJE ZAVRŠNIH ISPITA - FINALNA INFORMACIJA

Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje (IJZ), a u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, završni ispiti će početi 10. juna. Raspored polaganja ispita će biti objavljen na sajtovima fakulteta u toku sedmice.

Ispiti će biti održani uz strogo poštovanje svih mjera i preporuka koje je dao IJZ. Pravila pristupanja ispitu biće objavljena na sajtu Univerziteta i na sajtovima fakulteta, pa molimo studentkinje i studente da ih detaljno pročitaju prije dolaska na ispit.

Predaja specijalističkih i magistarskih radova
Opširnije: Predaja specijalističkih i magistarskih radova

Uzimajući u obzir aktuelnu situaciju u Crnoj Gori usljed epidemije virusom Covid-19 rok za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u jun/jul 2020. godine će biti pomjeren i održaće se od 8. do 12. juna 2020. godine. Kandidati radove sa pratećom dokumentacijom mogu predati od 12h do 14h u novim kancelarijama Fakulteta (I sprat).

Elaboratom je definisano da kandidat/kinja treba da preda dva popunjena primjerka ŠV 80 obrasca koji se može kupiti u knjižarama, a nalazi se u prilogu ovog obavještenja.

Nekompletna dokumentacija neće biti prihvaćena.

ODRŽAVANJE ZAVRŠNIH ISPITA

Shodno odluci Rektorskog kolegijuma, ukoliko epidemiološka situacija u zemlji i mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) to budu dozvoljavale, prvi ispitni rok (polaganje završnih ispita) biće održan od 2-21. juna. Raspored polaganja ispita, kao i pravila pristupanja polaganju, će biti naknadno objavljeni.

Da bi studentkinje i studenti pristupili ispitu, moraju imati status aktivne studentkinje, odnosno aktivnog studenta, što znači da moraju biti izmirene finansijske obaveze. Podsjećamo studentkinje i studente, da je rok za plaćanje treće rate školarine, koji je bio definisan za 1. aprila, odgođen za 1. juna.

VIRAL projekat

Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju je dio projektnog tima Erasmums + projekta "Vitaliziranje IKT relevantnosti u poljoprivrednom učenju". Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT/IKT) kojem svjedočimo posljednjih godina nedvosmisleno je prilika za transformaciju predavanja i učenja u poljoprivredi i srodnim oblastima.
Jedana od aktivnosti projekta je i istraživanje o stepenu upotrebe IKT-a u nastavnom procesu na visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i zemljama Evropske Unije (Holandija, Slovenija i Rumunija).
Istraživanje treba da ukaže i na dalje mogućnosti upotrebe IKT-a kako bi se nastavni proces unapredio i učinio efikasnijim, te studentima omogućilo lakše usvajanje znanja i veština koje im mogu pomoći u daljem profesionalnom angažmanu.
Ankete su dostupne na linkovima:
Studenti https://www.1ka.si/admin/survey/index.php?anketa=260509
Nastavno osoblje https://www.1ka.si/a/264577
Obavještenja
 
Raspored polaganja završnih ispita
Objavljen je raspored polaganja završnih ispita (ljetnji semestar studijske 2019/20. godine) za osnovne i postdiplomske studije. Raspored možete naći u dijelu Download/Studenti i Download/Postdiploma.
25
Maj
 
ODRŽAVANJE ZAVRŠNIH ISPITA - FINALNA INFORMACIJA
Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje (IJZ), a u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, završni ispiti će početi 10. juna. Raspored polaganja ispita će biti objavljen na sajtovima fakulteta u toku sedmice.

Ispiti će biti održani uz strogo poštovanje svih mjera i preporuka koje je dao IJZ. Pravila pristupanja ispitu biće objavljena na sajtu Univerziteta i na sajtovima fakulteta, pa molimo studentkinje i studente da ih detaljno pročitaju prije dolaska na ispit.
18
Maj
 
Predaja specijalističkih i magistarskih radova
Uzimajući u obzir aktuelnu situaciju u Crnoj Gori usljed epidemije virusom Covid-19 rok za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u jun/jul 2020. godine će biti pomjeren i održaće se od 8. do 12. juna 2020. godine. Kandidati radove sa pratećom dokumentacijom mogu predati od 12h do 14h u novim kancelarijama Fakulteta (I sprat).

Elaboratom je definisano da kandidat/kinja treba da preda dva popunjena primjerka ŠV 80 obrasca koji se može kupiti u knjižarama, a nalazi se u prilogu ovog obavještenja.

Nekompletna dokumentacija neće biti prihvaćena.
14
Maj
 
ODRŽAVANJE ZAVRŠNIH ISPITA
Shodno odluci Rektorskog kolegijuma, ukoliko epidemiološka situacija u zemlji i mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) to budu dozvoljavale, prvi ispitni rok (polaganje završnih ispita) biće održan od 2-21. juna. Raspored polaganja ispita, kao i pravila pristupanja polaganju, će biti naknadno objavljeni.

Da bi studentkinje i studenti pristupili ispitu, moraju imati status aktivne studentkinje, odnosno aktivnog studenta, što znači da moraju biti izmirene finansijske obaveze. Podsjećamo studentkinje i studente, da je rok za plaćanje treće rate školarine, koji je bio definisan za 1. aprila, odgođen za 1. juna.
07
Maj
 
VIRAL projekat
Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju je dio projektnog tima Erasmums + projekta "Vitaliziranje IKT relevantnosti u poljoprivrednom učenju". Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT/IKT) kojem svjedočimo posljednjih godina nedvosmisleno je prilika za transformaciju predavanja i učenja u poljoprivredi i srodnim oblastima.
Jedana od aktivnosti projekta je i istraživanje o stepenu upotrebe IKT-a u nastavnom procesu na visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i zemljama Evropske Unije (Holandija, Slovenija i Rumunija).
Istraživanje treba da ukaže i na dalje mogućnosti upotrebe IKT-a kako bi se nastavni proces unapredio i učinio efikasnijim, te studentima omogućilo lakše usvajanje znanja i veština koje im mogu pomoći u daljem profesionalnom angažmanu.
Ankete su dostupne na linkovima:
Studenti https://www.1ka.si/admin/survey/index.php?anketa=260509
Nastavno osoblje https://www.1ka.si/a/264577
21
April
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
06. 04. 20. TAKMIČENJA POVODOM DANA STUDENATA Opširnije
04. 04. 20. Dan istraživanja Opširnije
01. 04. 20. ODGAĐANJE UPLATE 3. RATE ŠKOLARINE Opširnije
23. 03. 20. ORGANIZOVANJE NASTAVE DO KRAJA SEMESTRA Opširnije
22. 03. 20. Poruka prodekana za nastavu Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
16
Maj
Inside 2020
Inside 2020
Ovdje možete pogledati naš informator za brucoše, UDG Inside, i informisati se o studijskim programima koje nudimo, kao i o načinu rada na Univerzitetu Donja Gorica.
 
09
Februar
Innovations in food industry - INNO FOOD
Innovations in food industry - INNO FOOD
U petak 8. februara održan je kick off meeting u okviru projekta: “Innovations in food industry” - INNO FOOD, koje je dobijen kao grant za inovativne projekte od strane Ministarstva nauke. Cilj projekta je Ex vivo ispitivanja probiotskih karakteristika odabranih bakterija mliječne kiseline iz tradicionalnih proizvoda i njihova upotreba pri kreiranju novih proizvoda. Projekat realizuje FPTBHE u partnerstvu sa Mljekarom Lazine i Farmom Miljanić.
 
06
Februar
Svjetski forum o održivom razvoju, Meksiko
Svjetski forum o održivom razvoju, Meksiko
Opširnije: Svjetski forum o održivom razvoju, Meksiko
Delegacija Univerziteta Donja Gorica, Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju je na poziv profesora dr Rajendra K. Pachaur-ja, predsjednika Upravnog odbora Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju i dobitnika Nobelove nagrade za mir 2007. godine, učestvovala na prvom Svjetskom forumu o održivom razvoju u Meksiko sitiju od 01-02.02.2018. godine (http://www.worldsdf.org/).