Twitter feed
Najnovija obavještenja

Druga međunarodna konferencija i Protect Our Planet festival

Druga međunarodna konferencija i Protect Our Planet festival posvećen mladima i obrazovanju o klimatskim promjenama održiće se od 1. do 5. decembra 2020. godine u online formatu.

Konferencija će okupiti predstavnike 60 zemalja u okviru 44 sesije i 13 radionica. Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju i POP pokret Crne Gore će uzeti aktivno učćeće u konferenciji kroz rad na sesijama i radionica.

Detaljna agenda i registracija nalazi se na sledećem linku: https://thepopmovement.org/pop-festival-2020/

Raspored nastave za postdiplomske studije

U dijelu Download/Postdiploma postavljen je raspored nastave za treću nedjelju postdiplomskih studija FPTBHE za 2020/21. studijsku godinu.

DOSTAVLJANJA PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG DOBAVLJAČA ZA NABAVKU OPREME
Opširnije: DOSTAVLJANJA PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG DOBAVLJAČA ZA NABAVKU OPREME

Privatna ustanova Univerzitet Donja Gorica vas poziva da uzmete učešće u procesu dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku opreme za Univerzitet Donja Gorica (UDG) za potrebe realizacije

ERASMUS + projekta “Inicijativa za urbanu poljoprivredu Zapadnog Balkana”, BUGI - 586304-EPP-1-2017-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

U prilogu se nalaze detalji nabavke.

Private institution University Donja Gorica invites you to take part in the process of submitting bids for the selection of the most suitable supplier for the procurement of equipment for University Donja Gorica (UDG) for realization purposes

ERASMUS + project “Western Balkans Urban Agriculture Initiative”, BUGI - 586304-EPP-1-2017-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

​More information are available in attachement.

Poziv za prijavu na obuke za mlade naučnike i istraživače
Opširnije: Poziv za prijavu na obuke za mlade naučnike i istraživače

Sa zadoovoljstvom Vas obavještavamo da je British Council oglasio poziv za mlade naučnike i istraživače da se prijave za dva online programa obuke:

· Online obuka: Javna komunikacija i uključivanja javnosti – ova obuka ima za cilj da poboljša kapacitete istraživača u ranoj fazi karijere da efektivno komuniciraju naučne činjenie i saznanja ka javnosti i uključe širu javnost. Ovaj program namijenjen je mladim istraživačima unutar 8 godina od sticanja doktorata iz svih naučnih disciplina. Program se odvija u saradnji sa University of West England (Bristol) kao i organizacijom ThinkWrite. Za više informacija o programu pogledate dokument u prilogu.

· Online obuka: Saradnja sa donosiocima odluka – Obuka ima za cilj da poboljša kapacitete istraživača u ranoj fazi karijere da transformišu naučne dokaze u javne politike i efektivnije saradjuju sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama. Ovaj program namijenjen je mladim istraživačima unutar 8 godina od sticanja doktorata koji rade istraživanje u sledećim oblastima: zdravstvo, socjalna zaštita, obrazovanje, ekologija, poljoprivreda, energetika, upravljanje rizicima od katastrofa, ekonomija, itd. Program se odvija u saradnji sa Dods Parliamentary Communications. Za više informacija o programu pogledate dokument u prilogu.

ROK ZA PRIJAVU: utorak 1. decembar do 23 h. Način prijave objašnjen je u priloženim dokumentima.

Madjarska-Stipendium Hungaricum program, ak. 2021-2022
Opširnije: Madjarska-Stipendium Hungaricum program, ak. 2021-2022

Na osnovu Programa saradnje između Ministarstva za ljudske resurse i trgovinu Republike Mađarske i Ministarstva prosvjete Crne Gore, za akademsku 2021/2022. godinu, biće dodijeljeno 30 stipendija crnogorskim kandidatima od čega:

• 15 stipendija za pune osnovne studije. Prioritetne oblasti biće: poljoprivreda, umjetnost i humanitarne nauke, društvene nauke, ekonomija i inženjerstvo;
• 10 stipendija za pune magistarske studije, posebno u oblasti poljoprivrede, umjetnosti i društvenih nauka, ekonomije i inženjerstva;
• 5 stipendija za pune doktorske studije u bilo kojoj oblasti.

Ukoliko ste zainteresovani molimo Vas da pročitate širu verziju ove obavjesti.
Arhiva obavještenja
Madjarska-Stipendium Hungaricum program, ak. 2021-2022
Na osnovu Programa saradnje između Ministarstva za ljudske resurse i trgovinu Republike Mađarske i Ministarstva prosvjete Crne Gore, za akademsku 2021/2022. godinu, biće dodijeljeno 30 stipendija crnogorskim kandidatima od čega:

• 15 stipendija za pune osnovne studije. Prioritetne oblasti biće: poljoprivreda, umjetnost i humanitarne nauke, društvene nauke, ekonomija i inženjerstvo;
• 10 stipendija za pune magistarske studije, posebno u oblasti poljoprivrede, umjetnosti i društvenih nauka, ekonomije i inženjerstva;
• 5 stipendija za pune doktorske studije u bilo kojoj oblasti.

Ukoliko ste zainteresovani molimo Vas da pročitate širu verziju ove obavjesti.
Stipendija obuhvata sljedeće:

- školarinu;
- smještaj u studentskom kampusu institucije domaćina, ili iznos od 40,000 HUF mjesečno, na ime participacije za smještaj;
- zdravstveno osiguranje;
- besplatno korišćenje biblioteke;
- mjesečni dodatak, u skladu sa zakonskim odredbama koje utvrđuju dodatak za strane studente.

Stipendija ne pokriva putne troškove, kao ni sve životne troškove, tako da kandidat treba da izdvoji izvjesna vlastita finansijska sredstva. Svim kandidatima se savjetuje da provjere očekivane životne troškove po mađarskim gradovima koji su navedeni u tekstu konkursa, na stranici broj 21 (Cost of Living Calculator).

Zainteresovani kandidati treba da se prijave online, na www.apply.stipendiumhungaricum.hu kako bi dobili korisničko ime i lozinku i pristupili aplikacionom formularu i uputstvima za formiranje dosijea koji treba elektronski podnijeti Javnoj fondaciji „Tempus“ u Budimpešti, zaduženoj za prijem aplikacija.
Potrebnu dokumentaciju kandidati treba da elektronski proslijede navedenoj mađarskoj Fondaciji, a kopiju dosijea na e-mail adresu Ministarstva prosvjete: lidija.ercegovic@mps.gov.me , najkasnije do 15. januara 2021. godine, zajedno sa odstampanom potvrdom o ‘uspješno podnijetoj dokumentaciji’.

Komisija Ministarstva prosvjete razmotriće sve validne aplikacije i napraviti listu prioriteta, kao i listu rezervnih kandidatura. Ukoliko, za određeni nivo školovanja, ne bude dovoljan broj kandidata, komisija može preusmjeriti stipendije za neki drugi nivo. Ministarstvo prosvjete obavijestiće sve prijavljene kandidate o eventualnim promjenama u načinu apliciranja i rokovima nastalim zbog pandemije covid-19 virusa.
15
Novembar
Prijava ispita prvi semestar 2012