Obavještenja

Ideje i karakter - prva godina

Takmičenje u okviru projekta "Ideje i karakter" na prvoj godini studija biće održano u subotu, 26. 12. 2020. sa početkom u 9 časova.

Ukupno 171 grupa prve godine osnovnih studija UDG-a će učestvovati u ovom projektu.

Prezentacije će ocjenjivati 10 grupa žirija.

U prilogu je moguće naći raspored prezentacija po grupama, kao i detaljne informacije i pravila o realizaciji Projekta na I godini studija.

Podsjećaju se studenti da je aktivno učešće svih članova grupe OBAVEZNO, te da će svako neopravdano odustvo (koje podrazumijeva i: ugašenu kameru, mikrofon kada se kolega-inica prozovu da postave pitanje, neaktivnost tokom trajanja prezentacija) biti kažnjeno shodno pravilima.

Najblaža kazna: nemogućnost polaganja ispita za koji se vezuje projekat "Ideje i karakter" sve do drugog popravnog roka koji će, shodno odlukama NNV fakulteta UDG-a, biti organizovan na ljeto.

Povezani fajlovi: