Obavještenja

UDG je akreditovao novi master program URBANA POLJOPRIVREDA!

Master Urbane poljoprivrede posjedovaće znanje, razumijevanje i sposobnosti u naučnim područjima urbane poljoprivrede, odnosno proizvodnje biljnih kultura u urbanim uslovima. Program je koncipiran da prati i nadograđuje znanje i vještine stečene na osnovnim akademskim studijama.

Masteri urbane poljoprivrede će posjedovati sposobnosti za istraživanje u programom planiranim naučnim oblastima, sposobnosti primjene znanja u rješavanju problema u novom ili nepoznatom okruženju, u širim ili multidisciplinarnim područjima oblasti poljoprivrednih nauka, kao i oblasti proizvodnje hrane. Ovim programom studenti se osposobljavaju da integrišući stečena znanja rješavaju složene probleme i da rasuđuju na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primjenom njihovog znanja i sudova u različitim disciplinama područja urbane poljoprivrede.

Povezani fajlovi: