Obavještenja

Početak ljetnjeg semestra 2020/21. specijalističkih studija

Obavještvaju se studenti specijalističkih studija da će nastava početi u ponedjeljak, 22.03, sve predmete možete pronaći u nastavnim planovima koji su objavljeni na početku semestra na sajtu fakulteta.

Raspored predavanja ćemo objaviti naknadno i molimo Vas da koristite Vaše panele, trebalo bi da ste svi dobili pristupne podatke (korističko ime i lozinku).

 

Ovom prilikom želimo da Vam srećan početak semestra!