Obavještenja

Raspored ispita u prvom i drugom popravnom roku u ljetnjem semestru 2020/21.

U dijelu Download/Studenti u folderu Ljetnji semestar 2020/21. objavljeni su rasporedi ispita u prvom i drugom popravnom roku sa terminima i salama za ljetnji semestar 2020/21. sudijske godine.