Obavještenja

Dodatno obavještenje za diplomski rad

Mole se studenti i studentkinje koji nemaju prijavljen predmet Diplomski rad, a položili su sve ostale ispite predviđene nastavnim planom i programom, da pošalju mail na fptbhe@udg.edu.me.