Obavještenja

blog-img
Završna konferencija i sastanak Upravnog odbora projekta Erasmus + „Western Balkan Urban Agriculture Initiative“

Predstavnici Univerziteta Donja Gorica su u period od 05. do 07.10.2021. godine učestvovali na završnoj konferenciji i sastanaku Upravnog odbora projekta Erasmus + „Western Balkan Urban Agriculture Initiative“ organizovanih na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom trajanja sastanka i konferencije prezentovani su uspješno realizovani rezultati projekta.
Univerzitet Donja Gorica je tokom rada na projektu akreditovao master program Urbana poljoprivreda kao i programa cjeloživotnog učenja – urbano baštovanstvo. Dodatna vrijednost ovih programa se ogleda u činjenici da će praktična nastava biti izvođena u modernom stakleniku koji ima višestruku funkciju: održavanje vježbi, istraživanja, vršenje raznih eksperimenata, pokretanje nekih novih projekata, kao i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda namijenjenih tržištu.
Univerzitet Donja Gorica će kroz svoj dalji rad u ovoj oblasti nastojati da promoviše dobre prakse i upotrebe novih tehnologija u urbanoj poljoprivredi.
Više informacija o projektu je dostupno na web situ: https://www.bugi.unsa.ba/.