Obavještenja

Osnovne studije
Program i aplikaciona procedura za stipendije Vlade Mađarske na Univerzitetu za poljoprivredu i prirodne nauke, za oblast kvaliteta I bezbjednosti hrane

Opis programa stipendija i aplikaciona procedura dostavljena posredstvom Ambasade Mađarske u Podgorici

Kandidati, koji moraju imati crnogorsko državljanstvo, mogu podnijeti svoje aplikacije na e mail adresu: REU-Scholarship@fao.org najkasnije do 28. Februara 2022. Godine.

 

Početak studija: Septembar 2022.

Oblast: Master u oblasti kvaliteta i bezbjednosti hrane

Trajanje: 22 mjeseca

Univerzitet: Univerzitet za poljoprivredu i prirodne nauke, Budimpešta, Mađarska

Stipendija pokriva: školarinu i troškove upisa uključujući knjige i skripte; smještaj u kampusu; životne troškove; zdravstveno osiguranje.

 

Svi navedeni troškovi su finansirani od strane Vlade Mađarske, u skladu sa Sporazumom potpisanim između FAO i Vlade Mađarske 2007. god.

 

Kandidati se biraju na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Državljanstvo ili oravak u prihvatljivim zemljama
 • Odlične rezultate u školovanju
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Motivacija
 • Dobro zdravlje
 • Godine (prednost imaju kandidati mlađi od 30 godina)

 

Aplikativni dosije mora da sadrži sledeće:

 • Aplikativni formular
 • CV
 • Kopije relevantnih diploma
 • Kopija sertifikata koji dokazuje nivo znanja engleskog jezika
 • Kopija pasoša
 • Pismo preporuke
 • Motivaciono pismo
 • Zdravstveni karton
 • Potvrda da aplikant nije osuđivan i sl...

 

Opis programa i aplikacionu formu možete naći na sljedećim linkovima:

https://kormany.hu/dokumentumtar/fao-hungarian-ministry-of-agriculture-scholarship-programme

https://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1468903/