Obavještenja

Specijalističke studije
Raspored ispita u zimskom semestru 2021/22. studijske godine - Postdiplomske studije

U dijelu Download/Postdiploma je objavljen raspored ispita u zimskom semestru 2021/22. studijske godine za postdiplosmke studije (specijalističke, magistarske i master). Raspored sa eventualnim izmjenama, terminima i salama biće naknadno objavljen. Studente sa prethodnih godina molimo da pročitaju opširniju verziju ove obavjesti.

Napomena za studente sa prethodnih godina: Ukoliko student koji je neki od predmeta odslušao prethodnih godina i ostao mu je nepoložen, neophodno je da se student prijavi za njegovo polaganje. Prijava se šalje na mejl fakulteta sa informacijama: ime i prezime studenta, broj indeksa i naziv predmeta koji se polaže.