Obavještenja

Osnovne studije
Raspored ispita u popravnim rokovima - osnovne studije

Obavještavaju se studenti da je objavljen Raspored ispita sa prvog i drugog popravnog roka sa terminima i salama za ljetnji semestar 2021/22. studijske godine u dijelu Download/Studenti u folderu Rasporedi za ljetnji semestar.