Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Projekat Viral

Kolege sa Univerziteta Donja Gorica su učestvovali u konferenciji Univerziteta agronomskih nauka i veterinarske medicine u Bukureštu, povodom 170 godina postojanja, sa temom: Agriculture for Life, Life for Agriculture.

 

Ova međunarona konferencija se održala od 02. do 04. Juna 2022. godine i u okviru nje projekat Viral je organizovao radionicu pod nazivom „Agriculture for ICT – ICT for Agriculture“ čime su učesnicima konferencije prikazani neki od rezultata na projektu. Na sljedećem linku se nalazi agenda radionice: http://viralerasmus.org/wp-content/uploads/2022/06/VIRAL_Workshop-ICT-for-Agriculture_Agriculture-for-ICT_Agenda.pdf 
 
Na linku u nastavku se nalazi agenda projektnog sastanka i upravnog odbora: http://viralerasmus.org/wp-content/uploads/2022/06/VIRAL_Project-meeting_SC-meeting_Agenda-fin.pdf 
Povezani fajlovi: