Obavještenja

Osnovne studije
Produžen konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske studije

Produžen je konkurs za upis nove generacije studenata na Postdiplomske studije Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju. Sadržaj konkursa i prijavni formular možete naći u prilogu ovog obavještenja. Popunjen prijavni formular šaljete na adresu fptbhe@udg.edu.me najkasnije do 21. oktobra 2022. godine.