Obavještenja

Osnovne studije
Raspored nastave za osmu nedjelju - osnovne studije 2022/23.

Obavještavaju se studenti osnovnih studija da je objavljen raspored za osmu nedjelju nastave u dijelu Download / Studenti u folderu Rasporedi predavanja i polaganja kolokvijuma i ispita.