Obavještenja

Osnovne studije
Izmjena rasporeda kolokvijuma i završnih ispita - ljetnji semestar 2022/23.

Obavještavaju se studenti da je objavljena izmjena rasporeda kolokvijuma i završnih ispita na sajtu u dijelu Download / Studenti u folderu Rasporedi predavanja i polaganja kolokvijuma i ispita.