Obavještenja

Osnovne studije
Raspored završnih ispita u ljetnjem semestru 2022/23. - osnovne studije

Obavještavaju se studenti da je objavljena izmjena rasporeda polaganja kolokvijuma i završnih ispita sa defnisanim salama i terminima u u dijelu Download / Studeti u folderu Rasporedi predavanja i polaganja kolokvijuma i ispita.