Obavještenja

Osnovne studije
Raspored polaganja ispita u popravnim rokovima u ljetnjem semestru 2022/23. - osnovne studije

Obavještavaju se studenti da je objavljen raspored polaganja ispita u prvom i drugom popravnom roku sa defnisanim salama i terminima u dijelu Download / Studeti u folderu Rasporedi predavanja i polaganja kolokvijuma i ispita.