Obavještenja

Osnovne studije
Recezentski izvještaji

Obavještava se javnost da su, shodno članu 21 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor u akademska zvanja, na uvid javnosti dostupni recenzentski izvještaji komisije u sastavu: prof. dr Svetlana Vujović, prof. dr Srđan Popović i doc. dr Snežana Barjaktarović Labović, u postupku izbora jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta iz oblasti nutritivne biohemije i fitokomponenata i metabolizma humanih hormona na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju za kandidata dr Aleksandra Đoga.

 

Izvještaji su dostupni na uvid javnosti 30 dana, počev od danas, 11.05.2023. godine, na zvaničnom sajtu Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju (sekcija "Download/Folder Konkursi", link: https://fptbhe.udg.edu.me/download ).