Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Pristupno predavanje za docenta

Pristupno predavanje kandidata koji se prvi put kandiduje za izbor u akademsko zvanje docenta iz oblasti oblasti nutritivne biohemije i fitokomponenata i metabolizma humanih hormona, dr Aleksandra Đoga će se održati u srijedu, 20. septembra 2023. godine sa početkom u 09:00h na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, u Sali Vizija (5. Sprat).

Kandidat je dužan da održi pristupno predavanje na temu po svom izboru iz oblasti za koju se kandiduje. Dužina trajanja predavanja iznosi 20 minuta.

Dr Aleksandar Đogo će održati predavanje na temu:"Hormonska supstitucija u srednjim godinama života žene", pred Komisijom u sastavu:

prof. dr Aleksandra Martinović, Dekanica,
doc. dr Marija Vugdelić, Prodekanica,
doc. dr Snežana Barjaktarović Labović.