Obavještenja

Osnovne studije
Recenzentski izvještaji

Obavještava se javnost da su, shodno članu 21 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor u akademska zvanja, na uvid javnosti dostupni recenzentski izvještaji komisije u sastavu prof. dr Irena Nikolić, prof. dr Miljan Bigović i prof. dr Aleksandra Martinović, u postupku izbora jednog nastavnika u akademsko zvanje vanrednog profesora iz oblasti neorganske i analitičke hemije i tehnologije voda na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju za kandidata doc. dr Dijanu Đurović.

 

Izvještaji su dostupni na uvid javnosti 30 dana, počev od danas 30.10.2023. godina na zvaničnom sajtu Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju (sekcija Download/Folder Konkursi, link: https://fptbhe.udg.edu.me/download ).