Obavještenja

Osnovne studije
Raspored nastave u zimskom semestru 2023/24. - osnovne studije

Obavještavaju se studenti osnovnih studija da je objavljen raspored nastave za osmu nedjelju nastave u dijelu Download / Studenti u folderu Rasporedi predavanja i polaganja kolokvijuma i ispita.