Obavještenja

Osnovne studije
Raspored ispita u redovnom i prvom i drugom popravnom roku - osnovne studije

Obavještavaju se studenti osnovnih studija da je objavljen raspored polaganja kolokvijuma i ispita sa definisanim salama i terminima u redovnom roku sa malim izmjenama i da je objavljen raspored polaganja ispita u prvom i drugom popravnom roku sa definisanim salama i terminama za zimski semestar 2023/24. u dijelu Download / Studenti / Rasporedi predavanja i polaganja kolokvijuma i ispita.