Obavještenja

Osnovne studije
Raspored ispita - master studije

Obavještavaju se studenti master studija da je objavljen raspored polaganja ispita u redovnom i prvom popravnom roku u zimskom semestru 2023/24. studijske godine sa definisanim salama i terminama u dijelu Download / Postdiploma.