Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Kosi Franc

предмети

Компоненте расхладних уређаја
Моделирање и оптимизација расхладних система
Основе технике хлађења
Расхладна постројења
Топлотне пумпе
Хлађење у прехрамбеним технологијама
Цевни водови
истраживачка област

Расхладна техника

образовање, стручна спрема

Машински факултет. Доктор техничких наука

публикације, признања, награде

Захвалница друштва за КГХ Србије поводом одржавања 30. јубиларног конгреса о грејању хлађењу и климатизацији, 1999. Плакета КГХ за 2008. годину

чланства у научним и стручним организацијама

International Institute of Refrigeration (IIF), Komisija D1 - Refrigerated Storage, Paris, France ASHRAE – American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, Inc, Atlanta, GA Друштво за грејање, хлађење и климатизацију (КГХ) Републике Србије, Београд Инжењерска комора Србије, Београд Технички комитет за за расхладну технику, топлотне пумпе и енергетску ефикасност, Друштво за КГХ Србије

dr Kosi Franc