Predavači

Saradnik iz prakse
dr Zoran Vukčević

Zoran Vukčević rođen je 17.10.1962.g. u Podgorici. Završio Ekonomski fakultet i magistrske studije u Podgorici, doktotiriao u Beogradu, govori Engleski jezik. Radna biografija:

• 1987 – 1992. Republički zavod za planiranje (savjetnik za analizu);
• 1993 – 1997. Republički sekretarijat za razvoj (načelnik odjeljenja za projektovanje i razvoj);
• 1998 – 2001. Republički sekretarijat za razvoj (pomoćnik sekretara);
• 2001 – 2003. Koordinator Nacionalnog ekonomskog tima u okviru Pakta stabilnosti;
• 2001-2003. Finansijski analitičar u Titex
• 1998-1999. Finansijski direktor Unifarm
• 1999 – 2001. Predsjednik UO »Unifarm«;
• 2001- 2011. Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća;
• 2004 – 2010. Predsjednik Školskog odbora J.U. » Štampar Makarije«;
• 2006 – 2007. Član Borda direktora »Željezare« Nikšić;
• 2006 – 2010. Odbornik u Skupštini Glavnog grada-Podgorica;
• 2006 – 2010. Predsjednik Odbora za finansije, privredu i razvoj Skupštine Glavnog grada-Podgorica;
• 2007 – 2008. Član Upravnog odbora J.P. »Vodovod i kanalizacije«;
• 2008 – 2009. Član Borda direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice;
• 2009 – 2010. Predsjednik Upravnog odbora J.P. »Sportski objekti«;
• 2010- 2011. Član Borda direktora Investiciono razvojnog fonda;
• 2010-2013. Poslanik u Skupštini Crne Gore;
• 2010- 2012 Zamjenik predsjednika Odbora za finansije, privredu i budžet Skupštine Crne Gore
• 2011-2013 Poslanik u Skupštini Savjeta Evrope
• 2012-2013 Potpredsjednik Skupštine Savjeta Evrope
• 2013 Predsjednik Odbora direktora Investiciono razvojnog fonda

Ostale kvalifikacije:

• 1994. – završio programiranje i projektovanje IS – IBM;
• 1996. – završio školu za mali i srednji biznis Institut »Adam Smit« - UK;
• 1997. – završio -Internacionalizacija razvoja biznisa TRIM – UK;
• 1998. – institucionalna podrška razvoju malih i srednjih preduzeća (PCMG – Ljubljana);
• 1999. Izrada i ocjena biznis planova – Gea College – Slovenija;
• 1999. Finansiranje malih i srednjih preduzeća – Institut za SME – London;
• 2000. Finansiranje praktičan rad-Evropska banka za obnovu i razvoj- London;
• 2001. Uloga menadžmenta u razvoju malih i srednjih preduzeća, London;
• 2001. Škola za investicione projekte Svjetske banke, London;
• 2003. Institut za državnu upravu – London;
• 2003. Trening Centar za menadžment – Torino;


SPISAK OBJAVLJENIH STRUČNIH I NAUČNIH RADOVA

• Zoran Vukčević, koordinator, Obuka i formiranje menadžerskih timova, Republički sekretarijat za razvoj Crne Gore i Ekonomski fakultet, Podgorica, 1999.

• Zoran Vukčević, Mr Božidar Šišević, Analiza razvoja malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori i prijedlog sistema podrške, Republički sekretarijat za razvoj Crne Gore, Podgorica, 2000.

• Zoran Vukčević, glavni koordinator projekta, Regionalni razvoj, Republički sekretarijat za razvoj Crne Gore, Podgorica, 2000.

• Zoran Vukčević, projekt menadžer, Institucionalna porška razvoju malih i srednjih preduzeća, Republički sekretarijat za razvoj Crne Gore, Podgorica, 2000.

• Zoran Vukčević, Institucionalna podrška razvoju malih i srednjih preduzeća, edicija Preduzetnišvom u novi milenijum, CID, Podgorica, 2001.

• Zoran Vukčević, Značaj malih i srednjih preduzeća i preduzetnišva i osnovne karakteristike institucionalne podrške u modernim zemljama tržišne privrede, Zbornici radova, knjiga 67, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2004.

• Zoran Vukčević, direktor, Politika razvoja malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore, Podgorica, 2002.

• Zoran Vukčević, Development of SMEs in Montenegro: strategy, institutional support and experience, LiT online a supplement to Law in transition, European Bank for Reconstruction and Development, London, 2005.

• Zoran Vukčević, direktor, Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća 2007-2010, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore, Podgorica, 2007.

• Zoran Vukčević, direktor, Mala i srednja preduzeća - informaciona osnova za identifikaciju pravaca razvoja i jačanja konkurentske pozicije malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori-istraživanje, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore, Podgorica, 2006.

• Zoran Vukčević, The success of managers (factors relevant to succes an empirical study conducted in Montenegro), International Conference ’Application of New Technologies in Management’ ANTiM 2009, Vrnjačka Banja, Serbia, 2009.

• Zoran Vukčević, direktor, Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća 2011-2015, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore, Podgorica, 2011.

• Zoran Vukčević, Management SMEs, International Student Conference Law, Economy and Management in Modern Ambience, LEMiMA 2011, Beograd, 2011.

• Zoran Vukčević, Strateški razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnišva u Crnoj Gori, Zbornik radova ’Ekonomski razvoj kroz prizmu preduzetnišva’, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2011.

Image not available