Predavači

Saradnik
mr Vesna Vujačić

Rođena 7. marta 1975. godine u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu školu i XIV gimnaziju završila u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, a magistarski rad odbranila je na Katedri za metalurgiju, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu.
U periodu od 2004-2018.godine radila je u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) u Beogradu. Učestvovala je u realizaciji 7 naučno-istraživačkih i 11 istraživačko-razvojnih projekata finansiranih od strane nadležnih Ministarstava Vlade Republike Srbije, a u oblasti procesne industrije, zaštite životne sredine, obojene metalurgije, geotermalnih voda, poboljšanja energetske efikasnosti, kao i ispitivanja uzroka zagađivanja reka, kontrola kvaliteta voda i sedimenta reka na teritoriji Republike Srbije. Publikovala je kao autor i koautor 23 rada u međunarodnim i domaćim časopisima, 17 saopštenja na domaćim i međunarodnim skupovima, 4 poglavlja u nacionalnim monografijama, koautor je jedne monografije i realizator i koautor 13 tehničkih rešenja, studija i ekspertiza.
U Centru za ekologiju i tehnoekonomiku Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM), radila je najpre kao analiticar, a zatim i kao šef analitičke laboratorije. Bila je angažovana na poslovima ispitivanja zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe, kontroli kvaliteta sirovina, poluproizvoda i gotovih domaćih i uvoznih proizvoda i fizičko-hemijskoj karakterizaciji čvrstih i tečnih materija. Pored osnovnih fizičko-hemijskih analiza, poznaje i instrumentalne metode merenja (ААS – plamena i hidridna tehnika, UV-VIS). Uspešno je rukovodila laboratorijom na poslovima vezanim za akreditaciju analitičke laboratorije po standardu SRPS ISO 17025, a navedeno angažovanje sveobuhvatno je uključivalo razvijanje novih metoda analize, validaciju metoda analize, unapređivanje sistema kvaliteta, unapređenje sistema menadžmenta.
Od 2018. godine, angažovana je na izvođenju vežbi i predavanja iz predmeta Tehnološke operacije HoReCa na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbednost hrane i ekologiju, Univerzitet Donja Gorica.
Govori, čita i piše engleski jezik.
Član je Naučno-stručnog društva za zaštitu životne sredine Srbije – Ecologica, a Zahvalnicu Srpskog hemijskog društva dobila je 2014. godine za "uspešan rad u skladu sa Nacionalnim programom u oblasti zaštite životne sredine Republike Srbije".

mr Vesna Vujačić
Objavljeni radovi
 • Mining and metallurgical activity in the medieval Serbia
 • Časopis | Mining and Metallurgy Engineering Bor
 • Izdavač | Mining and Metallurgy Institute Bor
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2021
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 2334-8836
 • Ključne riječi | mining, metallurgy, foundry, medieval Serbia, gold, silver, copper, iron, lead, zinc
 • Link | https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-8836/2021/2334-88362103021N.pdf
 • Uzroci zagađivanja i kvalitet vode reke Veliki Lug posle Mladenovca kod mosta za Jagnjilo do ušća u Kubršnicu kod sela Ratari na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 • Časopis | Voda i sanitarna tehnika
 • Izdavač | Udruženje za tehnologiju vode
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2017
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0350-5049
 • Ključne riječi | Veliki Lug, kvalitet vode, zagađivači, deponije, otpadne vode, fizičko-hemijski parametri, mikrobiološki parametri
 • Link | https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/234479628#full
 • Ninety years of mining and metallurgy in „Trepča-Sever“ conglomerate (part II)
 • Časopis | Underground Mining Engineering (Podzemni radovi)
 • Izdavač | Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2017
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0354-2904
 • Ključne riječi | Trepča-Sever, minining, metallurgy
 • Link | http://ume.rgf.bg.ac.rs/index.php/ume/article/view/110/101
 • The advantages of modified air plasma jet method in the process of deposition of hydroxyapatite coatings on the titanium surface
 • Časopis | Zaštita materijala
 • Izdavač | Inženjersko društvo za koroziju
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2015
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0351-9465
 • Ključne riječi | hydroxyapatite coatings, air plasma jet, titanium substrate, orthopedic application
 • Link | http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2015/06/1VUKOMAN.pdf
 • Nomenklatura domaćih vodotokova
 • Časopis | Voda i sanitarna tehnika
 • Izdavač | Udruženje za tehnologiju vode
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2015
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0350-5049
 • Ključne riječi | nomenklatura, vodotokovi, zakonska regulativa
 • Link | https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/215073292
 • Kvalitet reke Ibar od Biljanovca do Kraljeva
 • Časopis | Tehnika - Kvalitet IMS, standardizacija i metrologija
 • Izdavač | Savez inženjera i tehničara Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2015
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0040-2176
 • Ključne riječi | reka Ibar, zagađenje vode, ekosistem i zdravlje
 • Link | https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2015/0040-21761501188M.pdf
 • The factors determining the service lenght of the lead refining kettles
 • Časopis | Zaštita materijala
 • Izdavač | Inženjersko društvo za koroziju
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2014
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0351-9465
 • Ključne riječi | lead refining, kettle, construction, exploitation, life time
 • Link | http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2015/04/z-m_broj_4_15.pdf
 • Development of the production of lead and precious metals in central Asia
 • Časopis | Underground Mining Engineering (Podzemni radovi)
 • Izdavač | Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2014
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0354-2904
 • Ključne riječi | lead, silver, gold, metallurgy, development
 • Link | http://ume.rgf.bg.ac.rs/index.php/ume/article/view/45/38
 • Deponije na obalama Timoka od Zaječara do ušća u Dunav
 • Časopis | Ecologica
 • Izdavač | Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2011
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0354-3285
 • Ključne riječi | Timok, deponije, otpad, kvalitet voda
 • Link | http://www.ecologica.org.rs/SADRZAJ-63-2011.pdf
 • Kvalitet vode reke Ralje u gornjem i srednjem toku
 • Časopis | Ecologica
 • Izdavač | Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2010
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0354-3285
 • Ključne riječi | reka Ralja, kvalitet
 • Link | http://www.ecologica.org.rs/SADRZAJ-57-2010.pdf
 • Alkalno-olovne deponije Rafinerije olova “Trepča” i njihov uticaj na vode Ibra,
 • Časopis | Ecologica
 • Izdavač | Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2009
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0354-3285
 • Ključne riječi | deponije, Trepča, vode Ibra
 • Link | http://www.ecologica.org.rs/SADRZAJ-55-2009.pdf
 • Fizičko-hemijska karakterizacija deponija i otpadnih voda smederevske Železare
 • Časopis | Tehnika- Rudarstvo, geologija i metalurgija
 • Izdavač | Savez inženjera i tehničara Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2009
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0350-2627
 • Ključne riječi | deponija, otpadne vode, Železara Smederevo
 • Link | https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-26270902005N
 • Vodosnabdevanje i kvalitet otpadnih voda U.S. Steel Serbia
 • Časopis | Voda i sanitarna tehnika
 • Izdavač | Udruženje za tehnologiju vode
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2008
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0350-5049
 • Ključne riječi | otpadne vode
 • Link | https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/153615884#full
 • Mogućnosti obrade otpadnih voda i otpada u industriji prerade voća i proizvodnje voćnih sokova
 • Časopis | Ecologica
 • Izdavač | Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2008
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0354-3285
 • Ključne riječi | otpadne vode, voće, voćni sokovi
 • Srebro u bakarnim međuproduktima Rafinerije olova "Trepča"
 • Časopis | Tehnika- Rudarstvo, geologija i metalurgija
 • Izdavač | Savez inženjera i tehničara Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2007
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0350-2627
 • Ključne riječi | srebro, Trepča, međuprodukti
 • Srebro u srednjovekovnoj Srbiji
 • Časopis | Tehnika- Rudarstvo, geologija i metalurgija
 • Izdavač | Savez inženjera i tehničara Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2006
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0350-2627
 • Ključne riječi | srednjovekovna Srbija
 • Karakteristike geotermalnih voda Banjske
 • Časopis | Ecologica
 • Izdavač | Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2006
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0354-3285
 • Ključne riječi | Banjska, geotermalne vode
 • Sumporna jedinjenja kao zagađivači životne sredine pri preradi otpadnih olovnih akumulatora
 • Časopis | Ecologica
 • Izdavač | Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2005
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0354-3285
 • Ključne riječi | olovni akumulatori
 • Link | http://weblibrary.apeiron-uni.eu:8080/WebDokumenti/12818-File0058.PDF
 • Karakteristike geotermalnih voda Jošaničke banje
 • Časopis | Ecologica
 • Izdavač | Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2005
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0354-3285
 • Ključne riječi | geotermalne vode
Učešće na konferencijama
 • XXIII International Conference “Ecological Truth” EcoIst’15
 • 17. jun 2015. / Srbija
 • The quality of river Mlava in Pozarevac municipality
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Mlava, water quality, pollutants, waste waters, physical-chemical parameters, microbiological parameters
 • Sedmi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”
 • 21. maj 2015. / Republika Srpska
 • Ispravnost proizvoda za decu i odojčad koji potencijalno mogu da sadrže ftalate
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | ftalati, plastifikatori, dečije igračke, gasna hromatografija, ekologija
 • International Scientific Conference on The Environment and Adaptation of Industry to Climate Change
 • 22. april 2015. / Srbija
 • The quality of the Veliki Lug river from Mladenovac to the mouth in Kubršnica in the municipality of Smederevska Palanka
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Veliki Lug river, quality, pollution
 • Second regional roundtable: Refractory, process industry and nanotechnology ROSOV PIN 2014
 • 22. oktobar 2014. / Srbija
 • Refractory materials used in the process of lead production
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | refractory materials, lead, combine "Trepča"
 • 35. Međunarodni stručno-naučni skup Vodovod i kanalizacija’14
 • 7. oktobar 2014. / Srbija
 • Kvalitet reke Ibra od Biljanovca do Kraljeva
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | reka Ibar, zagađenje vode, ekosistem i zdravlje
 • International Scientific Conference on Sustainable Economy and the Environment
 • 23. april 2014. / Srbija
 • The processing of cementation copper precipitate
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | copper, processing, precipitate
 • 34. Međunarodni stručno-naučni skup Vodovod i kanalizacija’13
 • 15. oktobar 2013. / Srbija
 • Uticaj otpadnih voda opština Raška i Baljevac na kvalitet reke Ibar
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | reka Ibar, zagađenje vode, ekosistem i zdravlje
 • 2nd International Symposium on Environmental and Material Flow Management “EMFM 2012”
 • 7. jun 2012. / Bosnia and Herzegovina
 • Investigation of the characteristics of river Timok waters in the vicinity of Zaječar (Serbia)
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | River Timok, waters characteristics, environment
 • XV International Eco-Conference
 • 21. septembar 2011. / Srbija
 • Loading of the Timok River with heavy metal ions
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Timok River, ions, loading
 • 6. Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“
 • 18. septembar 2011. / Srbija
 • Uticaj deponija na kvalitet voda sliva reke Timok
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | reka Timok, kvalitet, deponija
 • XIX International Scientific and Professional Meeting „Ecological truth“ Eco-Ist 2011
 • 1. jun 2011. / Srbija
 • Microbiological analysis of Timok water basin composition from Zaječar to its confluence with the Danube
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | microbiological analysis, water quality, river Timok
 • International Symposium on Environmental and Material Flow Management
 • 26. maj 2011. / Srbija
 • Ranking the most contaminated parts of River Timok from Zaječar to its confluence with the Danube using Promethee/Gaia method
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | river Timok, water contamination, multi criteria decision making, PROMETHEE/GAIA method
 • Otpadne vode, komunalni i čvrsti otpad i opasni otpad
 • 29. mart 2010. / Srbija
 • Fizičko-hemijske i politoksične karakteristike opasnih materija u pogonima “HIP-Petrohemija” u Pančevu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | petrohemijski proizvodi, zaštita životne sredine
 • Water Science and Technology-Integrated Management of Water Resources AQUA 2006
 • 23. novembar 2006. / Grčka
 • The use of geothermal waters of Banjska
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Banjska, water, geothermal
 • Simpozijum istraživanja i projektovanja za privredu
 • 6. oktobar 2005. / Srbija
 • Uticaj deponija Metalurgije olova "Trepča" na zagađivanje voda Ibra
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | deponija, Trepča, zagađivanje
 • Životna sredina ka Evropi
 • 5. jun 2005. / Srbija
 • Zagađujuće materije pri preradi otpadnih olovnih akumulatora
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | prerada, akumulatori, olovo
 • Industrijska energetika 2004
 • 28. septembar 2004. / Srbija
 • Mogućnosti korišćenja geotermalne energije Jošaničke banje
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | Jošanička banja, energija, geotermalna