Predavači

Saradnik iz prakse
Vesna Asanović

Vesna Asanović
Lične osobine:

• Rad u timu kao i samostalni rad
• Dobre komunikacione veštine stečene tokom rada kao poslovni sekretar dikrektora Instituta za istraživanje i razvoj
• Pouzdanost i fleksibilnost
• Visok stepen motivacije, posvećenosti i angažovanosti

Vesna Asanović
Predmeti
Kontakt podaci