Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Tatjana Košmerl

dr Tatjana Košmerl
Kontakt podaci