Predavači

Saradnik
Katarina Šćepanović

Katarina Šćepanović je rođena 13. maja 2000. godine u Podgorici.

Osnovnu školu „Štampar Makarije“ u Podgorici završila je kao dobitnica diplome „Luča“. Gimnaziju „Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu završila je 2019. godine kao dobitnica diploma „Đak generacije“, „Luča A“ i dobitnica nagrade fonda „Tomo Dragović“. Tokom srednje škole bila je stipendistkinja Ministrastva prosvjete Crne Gore i opštine Danilovgrad, a godine 2018. i 2019. dobitnica nagrade za talentovane učenike iz Fonda za kvalitet i talente Ministarstva prosvjete Crne Gore.  

Godine 2019. upisala je Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica. Diplomirala je u julu 2022. godine sa prosječnom ocjenom 10,00 odbranivši diplomski rad na temu „Primjena teorije igara u strateškom odlučivanju kompanija na oligopolskom tržištu“. U novembru iste godine je od strane Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis dobila povelju „Studentkinja generacije“. Tokom osnovnih studija bila je dobitnica studentske nagrade „19. decembar“ koju dodjeljuje Glavni grad Podgorica, kao i stipendije za najbolje studente koju dodjeljuje Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Dobitnica je i stipendije njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung za studijsku 2021/2022. godinu.

Nakon osnovnih studija, upisala je magistarske studije na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na smjeru EMOS (Evropski master u zvaničnoj statistici).

Na Univerzitetu Donja Gorica je angažovana od septembra 2021. godine. Saradnica je na predmetima Mikroekonomija I i Mikroekonomija II na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, kao i na predmetu Kvantitativni metodi odlučivanja/Statistika na više fakultetskih jedinica.

Govori engleski, ruski i francuski jezik, a služi se italijanskim i španskim. Bila je učesnica mnogih konferencija, seminara i projekata kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu.

Katarina Šćepanović
Kontakt podaci