Predavači

Saradnik
mr Nađa Raičević

Nađa Raičević završila je osnovne i specijalističke studije na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju bezbjednost hrane i ekologiju, Univerziteta Donja Gorica, te stekla zvanje specijaliste tehnološkog inženjeringa - tehologija proizvoda biljnog porijekla. 

Dobitnica je Studentske nagrade Glavnog grada – Podgorice za 2020. godinu, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju u studijskoj 2019/2020. godini.

Raičević je u punom radnom vremenu angažovana na projektu Centar izvrsnosti (FoodHub) kao mladi istraživač, posebno zainteresovana za oblasti prehrambene tehnologije, mikrobiologije hrane i biotehnologije. 

Kao saradnica na Univerzitetu Donja Gorica, odnosno Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, angažovana je na predmetima koji izučavaju oblasti mikrobiologije i tehnološke mikrobiologije. 

Raičević je kao istraživač uključena u mnogim naučno-istraživačkim i inovacionim projektima koji se sprovode na Univerzitetu Donja Gorica.

mr Nađa Raičević