Predavači

Saradnik
mr Milica Milošević

Milica Milošević je rođena u Beogradu, gdje je završila Osnovnu školu „Ćirilo i Metodije”, a potom i Šestu beogradsku gimnaziju, prirodno - matematički smjer. Osnovnu školu i gimnaziju je završila sa odličnim uspjehom, kao nosilac Vukove diplome. Diplomirala je 2015. godine, na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, na smjeru Menadžment, sa prosječnom ocjenom 9.84 i ocjenom 10 na diplomskom ispitu – tema završnog rada ,,Biznis plan za pokretanje proizvodnje žice i žičanih proizvoda“. Master akademske studije, na modulu Upravljanje projektima i investicijama, završila je, takođe, na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, u martu 2018. godine, sa prosječnom ocenom 10.00 i temom završnog rada “Uporedna analiza kompetencija menadžera u javnom i privatnom sektoru”. Doktorske akademske studije je upisala 2018. godine na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, na smjeru Menadžment. Tokom dosadašnjeg školovanja odlikovana je sa više stipendija, od kojih su najznačajnije stipendije Gradske uprave Grada Beograda, Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije i Republičke stipendije Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja.

Od decembra 2015. godine do februara 2019. godine radila je kao saradnik u nastavi na Fakultetu organizacionih nauka, na Кatedri za menadžment i specijalizovane menadžment discipline. U okviru nastavnih aktivnosti učestvovala je u izvođenju nastave na predmetima: Menadžment, Upravljanje investicijama, Upravljanje projektima, Upravljanje promjenama, Strateški menadžment, Program menadžment, kao i na predmetu Softverska podrška upravljanju projektima. Na osnovu individualnog statističkog izvještaja o vrjednovanju pedagoškog rada saradnika, ocijenjena je najvišim prosječnim ocjenama od strane studenata i nagrađena od strane Fakulteta organizacionih nauka kao najbolje ocijenjeni saradnik.

Od 2015. godine član je IPMA Young Crew Serbia i IPMA Young Crew podmlatka Svjetske asocijacije za upravljanje projektima, gdje je angažovana u više projekata, među kojima su i Svjetsko takmičenje u upravljanju projektimaInternational Project Management Championship 2018”, kao i dodjela godišnjih nagrada za najbolje projektne menadžere na svjetskom nivou, “Young Project Manager of The Year 2016 Award” U septembru 2016. godine je učestvovala na radionici “Global Young Crew Workshop 2016”, u Portu, Portugalu, a 2017. godine “Global Young Crew Workshop 2017”, u Astani, Кazahstanu, u organizaciji IPMA Young Crew.

Tokom 2014. godine je radila u okviru Odjeljenja za odnose sa javnošću, Fakulteta organizacionih nauka, a 2016. i 2017. godine u okviru Centra za upravljanje projektima i Centra za upravljanje investicijama. U okviru Centra za profesionalnu sertifikaciju menadžera, radila je na poziciji Junior business developera u periodu od 2016. do 2019. godine.

Govori engleski jezik koji je dodatno usavršavala na ljetnjim školama u okviru “Goldsmith College, University of London“ i „Maritime College, University of Greenwich“, u Londonu, kao i na Institutu za strane jezike Jovanova. Pored engleskog, služi se francuskim, kao i španskim jezikom, koji je usavršavala u okviru Instituta za strane jezike u Podgorici.

 

Bibliografija:

 Z. Mitrović, М. Todorović, М. Pavićević, Economic valuation of environmental project, Conference proceedings "Development of project management - Contemporary tendencies and methodologies", XXI International Symposium on Project Management, YUPMA - Serbian Project Management Association, 978-86-86385-14-7, Zlatibor, Serbia, 2. - 4. Jun, 2017.

 1. M. Montenegro, М. Pavićević, Techniques for facilitation teamwork in project management, Proceedings "Value of Project Management - The First 30 Years of IPMA and 50 Years of IPMA", YUPMA- Serbian Project Management Association, pp. 154 - 158, 978-86-86385-13-0, Belgrade, Serbia, 19. - 20. May, 2016.
 2. D. Bjelica, М. Мihić, М. Pavićević, IT project management value through maturity analysis from contractor perspective, ECIN 2017: International Economics and Management Conference, Economics institute, pp. 63 - 68, 978-86-7329-105-5, 2017.
 3. D.Bjelica, M.Pavićević, Zrelost i tehničke kompetencije u web baziranom okruženju u upravljanju projektima, Primena specijalizovanih menadžment disciplina u unapređenju konkurentnosti srpske privrede, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, pp. 160-174, 978-86-7680-346-0, 2017.
 4. М. Pavićević, М. Mihić, D. Bjelica, Competency development: The role of formal and non-formal education, ECIN 2017: International Economics and Management Conference, Economics institute, pp. 91 - 96, 978-86-7329-105-5, 2017.
 5. М. Pavićević, М. Todorović, Z. Mitrović, Evaluation of Publicly Funded Research Projects, XXI International Symposium "Development of Project Management - contemporary tendencies and methodologies", pp. 278 - 282, 978-86-86385-14-7, Zlatibor, Srbija, 2. - 4. Jun, 2017.
 6. V. Obradović, Z. Mitrović, М. Pavićević, Millennials vs. Baby Boomers in project management: Education and training gap, 2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), IEEE, 10.1109/STC-CSIT.2017.8099422, 978-1-5386-1639-0, 2017.
 7. M. Todorović, М. Pavićević, Bridge the Gaps, Retain the Talented Millennials, Serbian Journal of Project Management, YUPMA, 6, 1, pp. 81 - 90, 2217-7256, 2016.
 8. I. Jovanović, L. Jakovljević, М. Pavićević, The research on the development of environmentally responsible logistics in Serbia, PROCEEDINGS OF THE XIV INTERNATIONAL SYMPOSIUM SYMORG 2014: NEW BUSINESS MODELS AND SUSTAINABLE COMPETITIVENESS, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, pp. 1614 - 1620, 978-86-7680-295-1, Zlatibor, Serbia, 6. - 10. Jun, 2014.
 9. D. Toljaga-Nikolić, D. Bjelica, М. Pavićević, Selection of project management approach through the adaptation to the project life cycle phases characteristics, Proceedings "Project management development - Contemporary tendencies and methodologies", XXI International Symposium on Project Management - YUPMA 2017, Serbian Project Management Association, pp. 160 - 165, 978-86-86385-14-7, Zlatibor, Serbia, 2. - 4. Jun, 2017.
 10. М. Pavićević, Т. Ilić, Motivators: What Millenials expect from working in project environment?, Proceedings "Value of Project Management - The First 30 Years of IPMA and 50 Years of IPMA", YUPMA- Serbian Project Management Association, pp. 144 - 148, 978-86-86385-13-0, Belgrade, Serbia, 19. - 20. May, 2016.
 11. M. Mihić, М. Pavićević, Importance of IPARD programme on Rural Tourism Development, ECIN 2016: International Economics and Management Conference, Economics institute, pp. 297 - 302, ISBN: 978-86-7329-100-0, Srbija, 22. - 22. Sep, 2016.
 12. М. Pavićević, Z. Mitrović, М. Todorović, Evaluation Challenges of Research Projects Funded by Serbian Ministry of Education and Science, 36th international conference on Organizational Sciences Development "Responsible Organization", pp. 687 - 696, 978-961-286-020-2, Portorož, Slovenia, 23. - 24. Mar, 2017.
 13. Т. Ilić, М. Pavićević, Millennials as a future dominant workforce - Strategic framework for understanding and creating challenging environment, Symposium proceedings - XV International symposium Symorg 2016: Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and Entepreneurship, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, pp. 1359 - 1365, 978-86-7680-326-2, Zlatibor, Serbia, 10. - 13. June, 2016.
 14. D. Тoljaga-Nikolić, D. Bjelica, M. Pavićević, Izbor pristupa za upravljanje projektom kroz prilagođavanje karakteristikama faza životnog ciklusa projekta, Zbornik radova „Razvoj projektnog menadžmenta – savremene tendencije i metodologije“, XXI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, YUPMA - Udruženje za upravljanje projektima Srbije, pp. 160 - 165, Zlatibor, Srbija, 2. - 4. Jun, 2017.
 15. M. Pavićević, Đ. Marović, Z. Mitrović, Key competencies determining managerial success: Private and public sector manager’s perspective, Symposium proceedings proceedings - XVI International symposium Symorg 2018: Doing Business in the Digital Age: Challenges, Approaches and Solutions, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, pp. 173 - 180, 978-86-7680-361-3, Zlatibor, Serbia, 07. - 10. June, 2018.
 16. Z. Mitrović, D. Bjelica, M. Pavićević, The underlying theory of project management – A systematic review and research agenda, Symposium proceedings proceedings - XVI International symposium Symorg 2018: Doing Business in the Digital Age: Challenges, Approaches and Solutions, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, pp. 167 - 172, 978-86-7680-361-3, Zlatibor, Serbia, 07. - 10. June, 2018.
mr Milica Milošević