Predmeti

FPTBHE1MIK1
Mit i književnost

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+0V
Modul: Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji
Fond časova: 15

Angažovani predavači: