Predmeti

FPTBHE1STJE1
Strani jezik

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru
Kurs stranog jezika koji se položi u UDG Centru za strane jezike u toku semestra, vrjednuje se sa 4 kredita, kao izborni predmet.

Angažovani predavači: