Predmeti

FPTBHE1POSLINF1
Poslovna informatika

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji

Ideja izučavanja predmeta:

Poslovna Informatika obuhvata rad sa jednostavnim informacionim alatima za poslovne aplikacije u raznim oblastima: Excel, Word i PowerPoint, ako i elemente izgradnje WWW sajtova.

Ciljevi izučavanja predmeta:

Da student nauči veci dio mogucnosti poslovnih softvera koji se najcesce koriste u poslovnoj primjeni.

Angažovani predavači: