Predmeti

NIM4
Naučno-istraživački modul 4

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Sanitarni inžinjering - Kvalitet i bezbjednost hrane

Naučno-istraživački modul je izborna aktivnost (kreirana kao izborni predmet) koju će studenti moći da izaberu u okviru svih 6 semestara njihovih osnovnih studija.

Cilj ovog Naučno-istraživačkog modula je:

  • probuditi kreativne i inovativne snage studenata UDG-a,
  • ojačati sklonost proizvodnji novih ideja studenata UDG-a,  
  • širiti nivo opšteg obrazovanja studenta UDG-a i
  • razvoj kritičkog mišljenja kod studenta UDG-a.

Pohađanjem ovog modula, stičete sposobnost multidisciplinarnog sagledavanja stvarnosti i sopstvenog zanimanja!

Osim toga, modul je savršena prilika za druženje i upoznavanje kolega i vršnjaka sa ostalih fakulteta UDG-a, jer modul mogu pohađati SVI zainteresovani studenti osnovnih studija UDG-a.

Angažovani predavači: