Predmeti

FPTBHE2OR2
Osnovi računovodstva

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+0V
Modul: Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta:

Da student shvati logiku računovodstvenog i finansijskog izvještavanja.

Ciljevi izučavanja predmeta:

Osposobiti studenta za obavljanje jednostavnih računovodstvenih poslova.

Angažovani predavači: